Dis belangrik om seker te maak jou geboueversekering dek jou teen alle moontlike skade, teen die beste tarief vir jou. 

1. Hoekom het jy dit en wat dek dit?

As jy ’n huisverband van ’n bank het, is jy wettig verplig om geboueversekering te hê. Maar al het jy nie ’n verband nie, is dit steeds belangrike dekking.

Dit verseker jou teen brand-, water- en stormskade aan die permanente strukture van jou huis en herstelwerk aan geisers, elektriese bedrading of vensters.

Die meeste polisse het ook aanspreeklikheidsversekering as iemand per ongeluk op jou eiendom beseer word en skadevergoeding eis.

2. Wat van deeltitel-komplekse?

Die wooneenheid wat jy koop, word gewoonlik deur die beheerliggaam se geboueversekeringspolis gedek. ’n Premie daarvoor word meestal ingesluit in die maandelikse paaiement wat jy vir die eenheid betaal.

Vra altyd vir ’n afskrif van die polis sodat jy presies weet wat gedek word. As jou geiser byvoorbeeld uitgesluit is, sal jy self afsonderlike dekking daarvoor moet kry.

3. Hoe verskil huisinhoud- en geboueversekering?

Geboueversekering dek vaste strukture: jou huismure, dak, vensters, buitegeboue, plaveisel, swembad- en boorgatpomp, motorafdak, hekmotor, en grensmure.

Ook ingeboude kaste, vloerteëls, volvloermatte, diefwering, krane, deurknoppe, ingeboude stoof, geiser en sonpanele. Maak doodseker wat alles ingesluit is, want dit kan verskil tussen versekeraars.

Huisinhouddekking beskerm daardie besittings wat jy saam met jou neem as jy sou trek, soos jou huisraad, rekenaars, klere en juwele.

4. Wat is vervangingswaardes?

Geboueversekering is gewoonlik sodat jy enigiets weens storm- of brandskade kan laat vervang. Maak seker die vervangingswaarde sluit alle koste in, soos byvoorbeeld rommelverwydering en uitgawes op ’n argitek of landmeter.

WENK: Opknappings verhoog jou eiendomswaarde. Dus is dit ook belangrik dat jou versekering jou opgeknapte eiendom se waarde herwaardeer. Doen jy dit nie en jou eiendom word beskadig, is die vervangingswaarde dalk onvoldoende.

Elke versekeraar bepaal vervangingswaardes volgens hul eie kostestrukture. Kyk of die polis alle risiko’s of slegs sekere gevare dek. Eersgenoemde dek alles buiten die uitsluitings in die kontrak en gee jou daarom wyer dekking.

5. Hoe kan ek op my premie bespaar?

 • Vergelyk diensverskaffers met mekaar om te sien watter een jou die beste dekking teen die beste premie bied. Hippo.co.za doen die volgende vergelyking vir ’n gebou van R2 miljoen: Versekeraar A se premie is R415,91 per maand (met ’n bybetaling van R2 000); en Versekeraar B se premie R339,43 (bybetaling ook R2 000). Versekeraar B sal jou dus R917,76 per jaar minder kos.
 • Moenie net na die premie kyk nie. Maak seker die dekking en terme van die verskillende opsies is dieselfde.
 • Baie mense met huisverbande aanvaar outomaties die finansier se voorgestelde versekeraar as diensverskaffer min wetend hulle kan dit onafhanklik verseker. Word die versekeringspremie boonop van jou verband afgetrek, betaal jy dalk nie soveel aan die huisverband af soos jy dink nie. Vind uit waarvoor jy presies die bank betaal.
 • Vra jou bestaande versekeraar of hulle bereid sal wees om jou premie te verlaag. Dalk hoef jy nie eens te skuif nie.
 • Versekeraars is gewoonlik bereid om jou ’n beter premie te gee as jy al jou dekking by hulle het, byvoorbeeld huisinhoud-, geboue- en voertuigdekking.
 • Verbeterings soos dief- en brandalarms kan jou huisversekeringspremie verlaag.
 • Sekere huise, soos rietdak- of houthuise, se verskering is duurder omdat hulle as brandrisiko’s beskou word.

6. Hoe verander ek van versekeraar?

Maak seker jou dekking word nie onderbreek nie.

 • Kry eers ’n skriftelike kwotasie van jou beoogde nuwe versekeraar.
 • Lees die fynskrif. Maak seker dis vir dieselfde dekking, en dat jy die uitsluitings verstaan.
 • Reël met jou nuwe versekeraar om jou polis te aktiveer sodra jou dekking by jou bestaande versekeraar eindig.
 • Kanselleer jou vorige versekeraar skriftelik sodat jy ’n rekord van die kansellasieversoek het.
 • Stuur vir jou verbandfinansier die besonderhede van die nuwe versekering sodat hulle weet die eiendom is steeds gedek. 
Kry hier nog raad
 • Die ombud vir korttermyn- versekering by www.osti.co.za of 0860-726-890. 
 • Versekeraars se webtuistes het inligting oor hul gebouedekking.