Jy maak groot skuld op ’n motor, meubels of ’n studie­lening. Maar dan verloor jy skielik jou werk of sterf dalk selfs. Hoe nou met die skuld gemaak?

Een antwoord is om afsonderlike kredietlewensversekering op daardie motor of meubels uit te neem om die skuld te delg. Dis as’t ware versekering op jou skuld.

In die verlede was dit ongewild weens hoë premies en party kredietverskaffers wat die versekering as ’n verskuilde koste in jou huurkoopsom ingewerk het.

Maar regulasies wat twee jaar gelede ingestel is, plaas ’n perk op premies en fooie vir kredietlewensversekering; dus is die situasie gunstiger vir verbruikers.

Lewensversekeringsdekking is nie verpligtend nie, maar party kredietverskaffers vereis dit wel.

IS DIT DIESELFDE AS LEWENSVERSEKERING?

Nee. Lewensversekering kan ook jou skuld dek, maar dit word aan die polisbegunstigde uitbetaal wanneer jy sterf.

Dan is dit dié begunstigde se keuse wat hy met die uitbetaalbedrag doen – jou skuld afbetaal of iets anders ten bate van homself.

Kredietlewensversekering word direk uitbetaal aan die kredietverskaffer, byvoorbeeld die motorhandelaar of bank wat jou ’n huislening gegee het, om die spesifieke skuld te delg.

WAARVOOR BETAAL DIE VERSEKERING ALLES UIT EN WANNEER?

As jy afgelê word, terminaal siek word, ongeskik raak of sterf, sal die kredietlewensversekering uitstaande skuld aan die krediteur betaal. óf die hele som óf jou maandelikse premies word betaal afhangend van die soort polis.

Gewoonlik werk dit so:

Doodsdekking

Die totale uitstaande balans van die lening word uitbetaal as jy sterf.

Permanente ongeskiktheid of terminale siekte

Die uitstaande balans word uitbetaal.

Tydelike ongeskiktheid

Die maandelikse premies word gedek vir ’n spesifieke tydperk, tot die einde van die leningstermyn of tot jy herstel.

Aflegging

Die maandelikse premies word gedek vir ’n spesifieke tydperk, tot die einde van die leningstermyn of tot jy ’n nuwe werk het.

HOEVEEL SAL DIT MY KOS?

Sedert Augustus 2017 word maandelikse premies vir kredietlewensversekering beperk tot hoogstens R4,50 vir elke R1 000 van die totale bedrag van die lening of kredietaankoop wat jy daarmee verseker.

Vir huisverbande is dit net R2 vir elke R1 000.

Ongelukkig is die perke nie terugwerkend nie, en baie mense betaal nog tot R15 vir elke R1 000 vir versekering ouer as Augustus 2017.

Ingevolge die nuwe regulasies kan kredietversekeringsverskaffers jou ook minder vra as die perk van R4,50. Soek dus rond vir die goedkoopste premie.

WENK: Dié soort versekering kan verskillende name hê afhangend van die versekeraars. Kyk in jou kontrak vir ander name soos skuldbskerming en krediet- of batedekking.

Onthou, die meubelwinkel of motorhandelaar kan jou nie dwing om ook by hulle die kredietlewensversekering uit te neem nie. Jy kan dit elders uitneem – jy moet net bewys lewer aan die handelaar/kredietverskaffer.

Die kredietlewensversekeringsmaatskappy Yalu gee die volgende voorbeeld: Gestel jy kry versekering teen ’n lening van R60 000. Jou maandelikse versekeringspremie is R3,50 vir elke R1 000.

Dus sal jou totale maandelikse versekeringspremie R210 per maand wees. As die lening oor 36 maande afbetaal word, sal die versekering daarop jou eindelik R7 560 kos.

Belangrik

Jy kan van versekeringsverskaffer verander as jy agterkom jy kan elders laer premies kry – al is die lening of item wat jy verseker nog nie afbetaal nie.

WAARNA MOET EK OP DIE UITKYK WEES?

Party mense weet nie hulle het kredietversekering nie, sê Nicky Lala-Mohan, die kredietombudsman.

Dit gebeur as die versekeringspremie ingebondel word by die skuldbedrag wat die persoon afbetaal. Dan betaal die persoon net een bedrag maandeliks en besef nie dis ook vir versekering nie.

Gevolglik eis die persoon nie as hulle ongeskik vir werk raak ?of afgelê word nie, en hulle kry ’n negatiewe kredietrekord omdat hulle nie skuld betaal nie.

En wanneer iemand onverwags sterf, kan families hul uitstaande skuld probeer delg sonder om te weet daar is versekering in die lening ingesluit.

Ingevolge die Augustus 2017-regulasies behoort jou versekeringspremie maandeliks minder te word namate jy jou skuld af­betaal. Maak seker joune ver­minder wel en dat dit nie op ’n vaste koers gehou word nie.

Maak seker oor enige moont­like uitsluitings op die polis. As jy byvoorbeeld vrywillige aflegging kies en jou geldsituasie versleg, sal die polis dalk nie jou skuld delg nie.

Die dekking sal verval as jy nie premies betyds betaal nie.


Kry hier nog hulp


Kom neem deel aan die gesprek