Veral eerste kopers gee egter dikwels te min aandag aan die fyner besonderhede van hul koopaanbod.

Onthou, op langtermyn kan dit jou finansies beïnvloed. Hier is vier dinge wat jy moet weet.

1. WAT IS ’N KOOPAANBOD WERKLIK?

Baie mense dink ’n koopaanbod is bloot ’n aanduiding dat jy belangstel, maar dis in die werklikheid ’n bindende kontrak. En wanneer jy dit eers onderteken het, kan jy dit nie sommer verander nie.

Daarom is dit uiters belangrik dat die kontrak ’n vervaldatum het. As die verkoper die aanbod nie teen die vervaldatum aanvaar nie, word dit nietig.

Vra die eiendomsagent om alle onduidelikhede op te klaar voor jy teken.

2. WATTER INLIGTING MOET INGESLUIT WORD?

Maak seker die volgende inligting is ingesluit en korrek:

  • Die datum, volledige besonderhede van die koper en verkoper, asook die eiendom se adres en erfnommer.
  • Die koopprys en verstrykdatum van die aanbod.
  • Enige verkoopvoorwaardes, byvoorbeeld dat die koopprys daarvan afhang dat die koper ’n verband kry of eers ’n bestaande eiendom verkoop. Daar kan ’n sperdatum wees vir die verkryging van ’n verband deur die koper.
  • Alle vaste toestelle en ander toebehore wat deel is van die verkoopsooreenkoms – enigiets van potplante en spieëls aan die mure tot blindings en kandelare. Moenie aanvaar dis alles ingesluit nie. Maak seker, en lys dit in die koopaanbod, maan Gerhard van der Linde van Seeff Pretoria-Oos. So voorkom jy latere konflik.
  • Die eienaar moet verklaar dat die huis na die beste van sy wete struktureel gesond is. Die voetstootsklousule sal verkopers net beskerm teen eise waar hulle nie van die defekte of foute bewus was nie. As die verkoper dit doelbewus wegsteek of nie verklaar het nie, val dié beskerming weg. Ondersoek die eiendom self voor jy ’n aanbod maak. Vra die eiendom se bouplanne en kyk vir aanbouings wat nooit goedgekeur was nie. Die verkoper en eiendomsagent is verplig om gebreke aan te dui, maar daar kan onopsigtelike foute wees. Jy kan ’n eiendomsinspeksiediens gebruik wat vir jou ’n strukturele verslag sal saamstel. As die verkoper onderneem om iets te herstel, moet jy uitstippel wat, teen watter koste en teen watter datum. 
  • Is die huis onlangs gebou? Vra in die kontrak ’n afskrif van die “NHBRC-sertifikaat”.
  • Die nakoming van wetsvereistes vir bedrading, elektriese omheinings en gastoestelle is noodsaaklik. Vra die sertifikate daarvoor.
WENK Jy kan net een koopaanbod op ’n slag teken, tensy jy regtig van plan is om meer as een eiendom te koop.

3. WATTER KLOUSULES IS BELANGRIK?

’n Koopaanbod het gewoonlik klousules oor die besettingsdatum, ’n deposito en dan die sogenaamde 72-uur-klousule. 

Besettingsdatum

Wanneer jy wil intrek of die eiendom op jou naam wil oordra. Indien die verkopers ná hierdie datum nog in die huis gaan wees, behoort hulle jou ’n ooreengekome bedrag as huurgeld te betaal tot hulle trek.

Deposito

Sommige kopers betaal ’n deposito om hul belangstelling te wys. Dit moet ingesluit word in die koopaanbod. Die bedrag, betaalmetode en -datum moet reg aangedui word. Jy kan in die kontrak uitstippel dat die deposito in ’n trust gehou word hangende die afhandeling van die verkoop en dat die rente jou as koper toekom.

72-uur-klousule

Dit beteken die verkoper mag ander kopers oorweeg. Wanneer jy die aanbod om te koop onderteken, is daar gewoonlik voorwaardes voor die aankoop voltooi is, soos die verkoop van jou huidige huis, of dat jy eers ’n verband kry.

Soms kan dié prosesse egter lank duur. Dis waar die 72-uur-klousule inkom. As die verkoper ’n beter aanbod ontvang, kan hy jou skriftelik in kennis stel en vra dat jy binne 72 uur met die koopaanbod voortgaan, anders is jou aanbod nietig.

Rhys Dyer van Ooba waarsku dat jy as voornemende koper maklik so onkant betrap kan word. Jy kan egter vooraf goedkeuring vir ’n verband kry by banke, of deur verbandorigineerders, om te sorg dat jou leningsgeld vinniger beskikbaar is.

4. IS DIT AFDWINGBAAR?

Ja – sodra daar aan al die kontrakvoorwaardes voldoen is. Wanneer jy as koper dan byvoorbeeld wil onttrek, of iets wil verander, kan die verkoper regstappe teen jou doen.

Vra die eiendomsagent wat die gevolge kan wees as jy kop uittrek. Sal jy jou deposito verloor, of steeds die agent se kommissie moet betaal?

Kry hier nog raad