Ons hoor almal die stories oor watter uitgawes jy als van Jan Taks kan eis omdat jou huis weens die inperking noodgedwonge jou kantoor geword het. Maar is dit waar? Die kort antwoord is ja.

Ingevolge die Inkomstebelastingwet no. 58 van 1962 kan sekere uitgawes van belasting afgetrek word – of dit nou is omdat jy altyd tuis werk weens fleksietyd of weens die pandemie.

Daar is wel wetlike vereistes waaraan jy vir minstens ses maande van die belastingjaar moet voldoen voor jy vir belastingvoordele oorweeg sal word.

Suzanne Marais, ’n geoktrooieerde rekenmeester van Kaapstad, beantwoord die kernvrae.

1. Wat is die vereistes?

As jy ’n vaste werk het en nie vir jouself werk nie, kan jy slegs aftrekkings vir kantooruitgawes eis indien jy:

 • meer as 50% van jou werkure in die tuiskantoor bestee; of meer as 50% van jou inkomste verdien uit “wisselende inkomste” (soos kommissie);
 • ’n spesifieke deel van die huis uitsluitlik as ’n tuiskantoor ingerig en gebruik het; en
 • jou tuiskantoor spesifieke toerusting vir jou werk bevat.

2. Wat is die vangplekke?

As jy by jou kombuistafel sit en werk, of jou lewensmaat gebruik die vertrek ook as naald- of houtwerkkamer, sal dit streng gesproke nie as ’n “tuiskantoor” kwalifiseer nie. Die kans is eintlik skraal dat belastingbetalers wat tydens die inperking van die huis af gewerk het, dit werklik vir ses maande en meer van die 2021-belastingjaar gedoen het.

Die streng inperking was nie so lank nie, tensy die werknemer steeds voortgaan om dit te doen tot die belastingjaar se einde.

Suzanne wys daarop dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) nog geensins laat blyk het dat hy meer buigsaam sal wees teenoor mense wat weens die pandemie verplig was om tuis te werk eerder as in korporatiewe kantore nie.

Sy raai mense aan om die SAID se webtuiste dop te hou vir enige aankondigings hieroor voor hulle belastingopgawes vir die 2021-jaar indien.

3. Wat kan afgetrek word?

As jou tuiskantoor aan die vereistes voldoen, kan jy dalk die volgende uitgawes of gedeeltes daarvan aftrek:

 • internet- en telefoonkostes, mits jy kan bewys dis vir werk;
 • huur en gebouversekering;
 • munisipale rekenings;
 • rente op verbandterugbetalings;
 • skoonmaak en herstelwerk aan die struktuur; en
 • herstelwerk weens slytasie aan toerusting soos rekenaars of drukker.

Let wel dat jy nie jou totale gebouversekering, huurgeld of munisipale rekening van belasting kan aftrek nie – net vir die deel wat jy as tuiskantoor gebruik, maan Suzanne.

Jy kan ook nie algemene herstelwerk aan jou huis aftrek nie, dit moet spesifiek vir jou tuiskantoor wees.

Jy moet dus uitwerk watter persentasie van jou eiendom (kyk hoeveel m² jou kantoor is teenoor die hele huis) as kantoor gebruik word; en net vir dié persentasie voordele eis.

Om die persentasie uit te werk, gebruik aanlyn rekenaars soos www.calculatestuff.com.

4. Kan my werk dit nie dalk vir my aftrek nie?

Nee, want dit is nie ’n salarisaftrekking nie, sê Suzanne. Dit is ’n belastingaftrekking wat jy self van die SAID moet eis wanneer jy jou jaarlikse opgawe indien.

WENK: Dis soms makliker om jou werkgewer te vra of jy jou werkuitgawes of gedeeltes daarvan kan terugeis van die werkplek. Jy sal nie belas word op vergoeding (terugbetaling) deur jou werkgewer nie.  

5. Watter ondersteunende dokumentasie moet ek indien?

 • Behou alle bewyse van uitgawes, soos aankoopstrokies of rekenings.
 • Jy moet kan bewys dat jy vir minstens ses maande lank meer as 50% van jou dagtaak in jou tuiskantoor verrig het.
 • Vra jou werkgewer vir ’n brief wat bevestig dat jy ’n sekere tydperk van jou huis af moes werk.

6. Wat weet baie tuiswerkers nie?

Wanneer jy jou primêre woning verkoop, kan jy gewoonlik vrygestel word van tot R2 miljoen se kapitaalwinsbelasting.

As jy egter vir ’n tuiskantoor voordele ontvang, moet jy wel vir daardie persentasie van jou huis kapitaalwinsbelasting betaal.

Die tuiskantoor word nie as deel van jou primêre woning beskou nie. 

Kry hier nog raad

 • Vir meer inligting oor belastingvoordele vir tuiskantore, gaan na webtuistes soos www.sars.gov.za.
 • Raadpleeg jou rekenmeester of ’n belastingraadgewer