SO WERK INFLASIE

Inflasie is die gedurige verhoging in die algemene prys van dienste en goedere. Verbruikersprysinflasie (VPI) was in Julie  4,6%. Suid-Afrika se tesourie probeer die inflasiekoers tussen 3 en 6% hou. Matige inflasie wat goed beheer word, is  gewoonlik ’n teken dat ’n land ekonomies groei en ontwikkel.

BELÊ VERSTANDIG

Omdat inflasie behels dat dienste en produkte se pryse deurlopend styg, beteken dit jou spaargeld moet ook groei om sy koopkrag te behou. Luigi Marinus, ’n beleggingsontleder by PPS Investments, verduidelik dit so: Gestel jy bêre vandag  R100 onder jou matras. As die inflasiekoers 5,5% per jaar is, sal dieselfde R100 die helfte van sy waarde binne 13 jaar  verloor. Dit speel nie so ’n groot rol by korttermynbeleggings waar jy byvoorbeeld geld vir ’n vakansie oor ’n jaar of wat spaar nie. Maar dis baie belangrik dat geld wat jy langer belê in ’n belegging moet wees wat inflasie klop.

AFTREEBELEGGINGS

Belê jy geld vir jou aftrede, moet jy onthou jy sal eendag ook vir mediese koste moet opdok. Mediese inflasie styg wêreldwyd heelwat vinniger as VPI. Dit word gewoonlik bereken as die gewone VPI plus 3 persentasiepunte. In die 12 maande tot Augustus was die gemiddelde VPI 5,93%. Om die mediese inflasie vir dié tyd te bereken, tel 3 persentasiepunte by: 8,93%. Vra jou finansiële adviseur of jou aftreefondsgeld so belê is dat dit genoeg groei – nie net om gewone VPI te klop nie; ook sodat jy op jou oudag gesondheidsdienste en mediesefondspremies kan bekostig.

BELÊ VIR OPLEIDING

Opleidingsinflasie styg ook vinniger as inflasie op algemene verbruikersgoedere. As jy dus vir jou kind se naskoolse of  selfs hoërskoolopleiding spaar, kies beleggings wat genoeg groei. Opleidingsinflasie is tipies tussen 2 en 4 persentasiepunte hoër as VPI.  Danelle van Heerde van Sanlam gee dié voorbeeld: ’n Gr. 1’tjie vanjaar sal in 2029 minstens R81 600 per jaar betaal vir ’n  B.Com., wat tans aan ons voorste universiteite sowat R30 000 kos. Dit sluit uitgawes op boeke, woonplek en kos uit.

WATTER SOORT BELEGGINGS?

Dis baie belangrik dat jy goeie raad kry. ’n Kundige finansiële adviseur kan jou die beste belegging help kies. Oor die algemeen is multibate-hoë-aandeleeffektetrustportefeuljes baie gewilde beleggings om inflasie te klop. Dis effektetrusts wat in ’n verskeidenheid bateklasse belê, naamlik aandele, effekte, kontant en eiendom. Sulke beleggings probeer opbrengste lewer wat inflasie op lang termyn klop terwyl dit beskerming bied  teen markwisselvalligheid deur te diversifiseer in die verskillende bateklasse.

TYD IN DIE MARK HELP OOK

Hoe gouer jy begin spaar vir doelwitte soos opleiding en aftrede, hoe beter. Selfs klein bedrae wat oor ’n lang tydperk  belê is, kan met die krag van saamgestelde rente tot ’n aansienlike bedrag groei. Gestel ’n 25- en ’n 35-jarige belê tot  op 65 maandeliks albei ’n bedrag van R500 in ’n Suid-Afrikaanse multibateeffektetrustfonds waarop hulle 10%  (ná aftrekking van koste) per jaar verdien. Teen 65 sal die 25-jarige altesaam R240 000 belê het en die 35-jarige R180 000 – ’n verskil van net R60 000. Maar die voordeel van saamgestelde rente verseker die 25-jarige belegger kan met byna R3,2 miljoen aftree, terwyl die ander een net R1,1 miljoen in sy neseier het, sê Leon Campher van die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika.

  • Die rubriek moenie as individuele finansiële raad gebruik word nie, maar as algemene inligting
KRY HIER NOG RAAD