Maar hou moed: Daar is maniere om daardie skuld vinniger af te betaal. Ons kyk na vier planne wat jy kan beraam. 

Stort elke ekstra sent in die lening

Probeer om elke maand meer as die minimum vereiste paaiement te betaal. Jy kan byvoorbeeld ’n deel van jou werkbonus of enige ekstra inkomste daarvoor gebruik – wat ook al jy kan afknyp.

Hoe meer jy maandeliks terugbetaal, hoe minder gaan jy eindelik aan rente betaal.

Voorbeeld

Jy het 10 jaar (120 maande) oor van jou huislening en skuld R500 000. Jou rentekoers is 10%. Maar die rente alleen oor 10 jaar beloop R292 904. Dis sonder diensgelde.

Doen dít

  • As jy vandeesmaand eenmalig R10 000 ekstra inbetaal, sal jy R16 500 minder rente betaal en jou afbetaaltydperk met vier maande verkort. Betaal jy R20 000 in, sal die afbetaaltydperk met sewe maande krimp, en jy sal R32 000 minder rente betaal.
  • Of jy kan byvoorbeeld maandeliks R200 meer terugbetaal. So sal jy R16 000 aan rente bespaar oor die 10 jaar en jou afbetaaltydperk met vyf maande verkort.
  • En as jy elke maand R500 ekstra kan afknyp, sal jy R37 000 aan rente bespaar en jou lening 13 maande vinniger afbetaal.

Hoe gemaak vir ekstra geld?

Hersien jou gereelde dienskoste soos lewens- of begrafnisdekking, sekuriteit, huis- en motorversekering, selfoon en internetverbinding. Kry dan kwotasies by verskillende verskaffers om te sien of jy beter waarde kan kry.

Maak eers seker daar is nie kansellasiefooie op byvoorbeeld jou selfoonkontrak nie.

Dit is baie belangrik om jou bank in kennis te stel wanneer jy van jou dienskontrakte beëindig sodat hulle nie foutiewe debietorders laat afgaan nie. Vra ook jou polisverskaffers of hulle jou dekking kan aanpas sodat jy laer premies betaal.

Op Gumtree, Facebook se Marketplace en webtuistes soos yaga kan jy besittings, selfs klere, verkoop wat jy nie meer gebruik nie. Lees die aanlyn verkoopsplatform se voorwaardes en veiligheidswenke.

Jy sal moet besluit: elektroniese betalings of kontant?

As jy elektroniese betalings kies, wag tot die geld in jou rekening wys voor jy die item pos of oorhandig.

Moenie enige betalings oorslaan nie

Daar is talle negatiewe gevolge

Jy raak agter met jou betalings; die rente en afbetaaltydperk vermeerder; boetes; en ’n slegte kredietrekord, wat beteken jy sal vorentoe sukkel om lenings te kry.

Probeer eerder om vooraf te spaar sodat jy genoeg het om enige onverwagte maandelikse uitgawes te dek sowel as jou gereelde maandelikse paaiemente. Beplan veral vir Desember se vakansiekoste en Januarie se skooluitgawes.

Onthou

  • Dis ’n ander saak as jy byvoorbeeld weens ’n tydelike geldelike terugslag nie meer ’n paaiement kan bekostig nie. Gaan praat dadelik met die finansier of kredietverskaffer. Hulle kan jou tegemoetkom met ’n betaalvakansie, wat beteken jy betaal nie vir ’n bepaalde tydperk nie.
  • Jou rente sal ophoop en jy sal eindelik langer afbetaal, maar jy sal boetes en ’n swak kredietrekord vryspring.

Moenie jou afbetaaltydperk verleng nie

Dis ’n slaggat waarin mense alte maklik trap: Jy rek jou afbetaaltydperk omdat jou maandelikse paaiement dan laer is.

Maar hoe langer jy afbetaal, hoe duurder sal die lening eindelik wees.

Voorbeeld

Jy het ’n persoonlike lening van R150 000 oor vier jaar (48 maande) teen ’n rentekoers van 24,5%. Die maandelikse terugbetaling is R5 144; met rente sal die totale koste van die lening eindelik sowat R246 900 wees.

Gestel nou jy wil maandeliks minder afbetaal; daarom verleng jy die leningstydperk tot ses jaar pleks van vier jaar. Jou maandelikse betaling sal dalk daal tot R4 180, maar die totale lening gaan jou nou R301 000 kos!

Skuif jou lening na 'n finansier met beter rentekoerse

Jy moet eers seker maak dat die beoogde nuwe finansier wel ’n beter opsie gaan wees voor jy skuif. Vra dus ’n uiteensetting van die lening se koste oor die res van die afbetalingstydperk.

Vergelyk dan al die fooie soos aanvangsfooie, diensfooie en versekering. Dis jou reg om presies te weet watter fooie gehef gaan word. 

Onthou dat jy diensgelde betaal vir die duur van jou lening. Hoe gouer jy ’n lening kan delg, hoe meer sal jy ook in diensgeld spaar.

Kry hier nog raad