Belastingseisoen vir individue is in volle gang en miljoene belastingbetalers moet hul opgawe teen 21 November vanjaar indien.

Beantwoord die vrae hieronder om te sien hoe goed jy belastingsake ken.

1. Wat moet jy doen om te bepaal of jy ’n inkomstebelastingopgawe moet indien?

a)      Vra ’n vriend.

b)      Bel die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se inbelsentrum by 0800-00-7277.

c)      Voltooi die vraelys op die SAID se webtuiste, www.sars.gov.za.

2. Watter kanale kan jy gebruik om jou opgawe te voltooi en in te dien?

a)    Jou bank.

b)    ’n SAID-tak.

c)    Via die SAID se eFiling

3. Die SAID se eFiling-app maak jou lewe makliker, want:

a)    Jy kan dit gebruik om jou belasting te ontduik.

b)    Jy kan dit in jou app-winkel aflaai.

c)    Jy kan jou opgawe elektronies voltooi en indien.

4. As jy jou opgawe ná die sluitingsdatum indien:

a)    Bekommer jy jou oor niks; môre sorg vir homself.

b)    Kan jy ’n boete vir nienakoming opgelê word.

c)    Wissel die boete wat opgelê word tussen R250 en R16 000 vir elke maand wat dit laat is.

5. As jy ’n belastingpraktisyn wil gebruik om jou opgawe te voltooi en in te dien:  

a)    Moet jy die mens kies wat jou ’n lekker vet terugbetaling belowe.

b)    Moet jy die verskil ken tussen ’n belastingpraktisyn en ’n belastingvoorbereider.

c)    sarsefiling.co.za besoek om te verifieer of die praktisyn by die SAID en ’n erkende beheerliggaam geregistreer is.

6. Wat as ek belasting moet inbetaal en nie die volle bedrag beskikbaar het nie?

a)    Weier om te betaal – dit is jou reg.

b)    Betaal later – al beteken dit jy kry ’n boete.

c)    Bespreek jou finansiële posisie eerlik met die SAID sodat julle ’n ooreenkoms kan bereik.

 7. Belastingbetalers wat hul opgawes indien, moet alle stawende dokumente so lank hou:

a)    Net ’n paar dae, dan kan dit maar vernietig word.

b)    So lank jy wil.

c)    Vyf jaar.

Kom ons kyk nou hoe goed jy jou belastingstorie ken. Hoe het jy gevaar?

Meestal a’s: Jy weet nie of jy eintlik ’n inkomstebelastingopgawe moet indien nie, en jy verstaan nie hoekom jy inkomstebelasting wat verskuldig is moet betaal nie. Jy sal iemand jou opgawe namens jou laat voltooi en indien as hulle jou ’n vet terugbetaling belowe sonder dat jy die gevolge van jou besluit oorweeg. Jy moet dringend die SAID se webtuiste, www.sars.gov.za, besoek om te bepaal of jy ’n inkomstebelastingopgawe moet indien en wat jy moet doen om jou belatingverpligtinge na te kom. Wanneer ander oor belastingsake praat, probeer jy gewoonlik die onderwerp verander. Meestal b’s: Sover jy weet, voldoen jy aan die belastingvereistes. Jy verkies om ’n SAID-tak met jou stawende dokumente te besoek. Daar sal ’n personeellid jou help om jou belastingopgawe te voltooi en in te dien. Jy is nie heeltemal seker hoekom dit belangrik is om ’n belastingopgawe in te dien nie, maar jy doen dit in elk geval sodat jy in jou spoor trap. Wanneer jy mense belastingsake hoor praat, bly jy eerder stil en maak of jy besig is op jou selfoon. Jy gaan voordeel trek daaruit as jy vir eFiling registreer en jou opgawe aanlyn indien; dit gaan jou selfvertroue dramaties laat toeneem en jy sal gou ’n kenner op die gebied wees. Meestal c’s: Jy ken jou belastingstorie en weet dit is belangrik om inkomstebelasting te betaal. Dit wys jy is toegewyd tot die positiewe groei van die land se ekonomie, wat op sy beurt alle Suid-Afrikaners bevoordeel. Jy weet die Help-You-eFile-diens is beskikbaar vir dié wat hul opgawe elektronies indien en ’n SAID-personeellid kan jou help terwyl jy dit aanlyn doen. Jy is tegnoslim en verkies om die eFiling-app te gebruik om jou opgawe aanlyn te voltooi en in te dien. Jy handel dit lank voor die sluitingsdatum af en is altyd eerlik wanneer jy jou inkomste verklaar en aftrekkings eis. Belastingsake is kinderspeletjies vir jou. Besoek ook www.sars.gov.za vir meer oor inkomstebelasting