Tydsberekening is belangrik as jy dit oorweeg om van mediese fonds te verander. Maak die verandering verkieslik wanneer jy nog ’n volle 12 maande se voordele tot jou beskikking het.

Baie mense meen hulle kan hul bestaande fonds se voordele opgebruik en dan oorskuif na ’n nuwe fonds, waar hulle outomaties nog ’n volle jaar se voordele sal kry.

Dit werk ongelukkig nie so nie, waarsku Deon Heydenrych, ’n mediese makelaar van Stapleford-versekeringsmakelaars. As jy jou huidige spaarvoordele opgebruik voor jy na ’n nuwe fonds oorskuif, sal jy na alle waarskynlikheid geld aan jou huidige fonds verskuldig wees.

Boonop kan die nuwe fonds aandring op ’n wagtydperk van drie maande waarin net basiese, wetlike voordele aan jou en jou afhanklikes uitbetaal sal word, dit terwyl jy reeds die volle premie betaal. Dié voorgeskrewe minimum voordele word by www.medicalschemes.com uiteengesit.

So werk die somme

Opsies met spaarplanne wys elke maand ’n vasgestelde spaarbedrag aan lede toe, byvoorbeeld R500 (R6 000 vir die jaar).

Dit vorm deel van jou premie. Jy kan die R6 000 vir die jaar vroeër opgebruik, maar as jy dan van fonds verander, sal jy die uitstaande bedrag aan die fonds moet terugbetaal.

Dit is die geval by alle mediese fondse. Gestel jy wil met ingang 1 Junie skuif. Die spaargeld wat jy dan teen 31 Mei mag bestee om te verseker jy hoef niks terug te betaal nie, is R500 x 5 maande = R2 500.

Maar sê nou jy het reeds R4 000 bestee van die R6 000 wat aan jou toegewys is, sal die skema vra dat jy die verskil (R4 000 – R2 500 = R1 500) inbetaal.

Hoe skuif jy?

1. Kry eers kwotasies van nuwe fondse. Vra wat die maandelikse premie, wagtydperk en voordele sal wees. Maak dus seker of dit werklik die moeite werd sal wees voor jy die groot sprong gee. Mediese makelaars kan nuttig wees omdat hulle jou verskillende fondse se opsies kan help vergelyk.

2. Gee jou huidige fonds dan kennis jy wil jou lidmaatskap kanselleer. Bel die fonds of kyk op hul webtuiste om seker te maak wat die kennistydperk is; gewoonlik een tot drie maande. Sommige fondse aanvaar ’n telefoniese kansellasie; ander vereis ’n e-pos of faks. Stel vas op watter datum jy nie langer voordele sal kry nie.

3. Jy moet jou huidige fondspremies betaal tot die laaste effektiewe lidmaatskapsdatum. Jy is ook geregtig op voordele tot die laaste dag van lidmaatskap. ’n Fonds kan regstappe doen om uitstaande bydraes te verhaal of weier om voordele te bied as jy nie opbetaal is nie.

4. Doen aansoek by jou nuwe fonds. Maak seker die nuwe lidmaatskap begin die dag nadat die ou lidmaatskap verstryk het. Regtens mag jy nie gelyktydig tot twee fondse behoort nie. Die nuwe fonds het moontlik ’n wagtydperk vir volledige dekking, al betaal jy premies.

5. Jy moet ’n lidmaatskapsertifikaat, verskaf deur jou vorige fonds, aan jou nuwe fonds toon om te bevestig jy was wel ’n lid.

Wagtydperke, uitsluitings en boetes

Drie maande

As ’n mens langer as twee jaar lid van ’n mediese fonds was (sonder ’n onderbreking van 90 dae tussen fondse), mag die nuwe fonds ’n algehele wagtydperk van drie maande instel. Jy kry dan net die basiese dekking soos die wet voorskryf; nie die volle voordele nie.

12 maande

As jy korter as twee jaar lid van ’n mediese fonds was (sonder ’n onderbreking van langer as 90 dae tussen fondse), mag die nuwe fonds ’n wagtydtydperk van 12 maande instel wat voordele vir jou bestaande mediese toestande en beplande mediese prosedures betref. As jy byvoorbeeld binne 12 maande voor jy om lidmaatskap aansoek doen ’n heupoperasie gehad het, kan die nuwe fonds eise rakende jou heuptoestand vir ’n tydperk van 12 maande uitsluit. Die driemaande-wagtyd geld dan nie.

Boetes

’n Fonds kan laataansluitingsboetes hef as jy 35 jaar of ouer is, as jy vir die eerste keer by ’n fonds aansluit of jou vorige fonds langer as 90 dae tevore verlaat het.

Wenk

Voor jy skuif, kyk eers of ’n ander voordeleopsie van jou huidige fonds jou nie beter pas nie.

As jy by dieselfde fonds bly en net van opsie verander, is daar geen uitsluitings of boetes nie.

Daar sal ook geen wagperiode wees nie, behalwe as jy jou reeds om watter rede ook al in ’n wagtydperk bevind.

Kontak ons

Stuur voorstelle en versoeke na geldsake@huisgenoot.com.

E-posse sal sover moontlik in die rubriek beantwoord word en nie persoonlik nie.