Al meer mense kies die verhuringsmodel. Huurooreenkomste kan trouens maandeliks goedkoper uitwerk as ’n afbetaling aan dieselfde motor. Ons bespreek vier dinge wat jy moet weet voor jy besluit.

1. Wat is die verskil tussen afbetaling en verhuring?

 • Afbetalingsooreenkomste behels dat jy ’n lening by byvoorbeeld die bank vir die volle koopprys kry. Dis ’n buigsame ooreenkoms, want jy kies of jy ’n deposito wil neersit, of jy die rentekoers wil vasmaak, asook die lengte van die kontraktyd, byvoorbeeld 36 maande of tot 72 maande. Die finansier, byvoorbeeld jou bank, word as die titelhouer geregistreer, en jy is die eienaar. Wanneer jy die lening ten volle betaal het, word die volle eienaarskap van die motor aan jou oorgedra.
 • Motorverhuring is ’n ooreenkoms tussen jou en die motorhandelaar waarvolgens jy die voertuig vir ’n bepaalde tydperk huur, en teen ’n vasgestelde bedrag. Jy betaal basies vir die motor se versekering en daling in waarde vir die tyd wat jy dit gebruik. Die maandelikse betaling is daarom gewoonlik billiker as ’n afbetalingsooreenkoms. Aan die einde van hierdie tydperk moet jy die voertuig aan die handelaar terugbesorg. Jy kan dan weer ’n nuwe huurkontrak vir ’n ander voertuig aangaan.
 • Moenie motorverhuringskontrakte met ballonfinansiering verwar nie. Laasgenoemde bied jou ook ’n laer maandelikse paaiement, wat baie mense in staat stel om ’n motor te koop wat hulle andersins nie sou kon bekos- tig nie. Ballonfinansiering is ook ’n afbetalingsooreenkoms, maar ’n groot deel van die koopbedrag, byvoorbeeld 20% of 35%, moet op een slag aan die einde van die leningsooreenkoms betaal word. Hierdie “ballonbetaling” is wat die gemiddelde maandelikse paaiement laer maak.

2. Wat moet ek onthou?

Voor jy ’n motor wil finansier, moet jy eers na jou finansiële situasie kyk om seker te maak dat jy genoeg inkomste het om steeds jou maandelikse lewensuitgawes te dek.

Die motorhandelaar sal jou kredietrekord moet nagaan en seker maak jy kan dit bekostig. Anders sal jou aansoek nie aanvaar word nie.

Hou die volgende in gedagte met verhuringskontrakte:

 • Geen of ’n baie klein deposito is nodig.
 • Die kontrak het gewoonlik voordele soos instandhoudingsplanne sodat die finansier ’n goeie wins kan maak as hy die motor aan die einde van jou termyn wil verkoop of dalk weer wil verhuur.
 • As die huurooreenkoms se termyn langer as die instandhoudingsplan duur, is jy verantwoordelik vir herstelkoste van die voertuig.
 • Die kilometers word beperk.
 • As jy dit nie meer kan bekostig nie, sal daar ’n boete gehef word, wat ook duidelik in die kontrak beskryf sal word.
 • Jy moet versekering hê wat as deel van jou maandelikse betaling bygewerk kan word.
 • Om aansoek te doen, benodig jy gewoonlik drie maande se salarisstrokies en bankstate, jou ID, bewys van woonadres, jou rybewys en bewys van versekering.

3. Wat is die voordele?

 • Die kontrakte is gewoonlik korter as afbetalingsooreenkomste – tussen twee en vier jaar – wat beteken jy kan gereelder met ’n nuwe motor ry.
 • Die maandelikse koste is goedkoper as wat jy vir dieselfde motor op ’n afbetalingsplan sal betaal.
 • Dit het ook goeie instandhoudingsplanne, wat beteken jou kar word gereeld versien.
 • Wanneer die kontrak verby is, hoef jy nie te sukkel om die motor te verkoop nie.

4. Wat is die nadele?

 • Met ’n huurooreenkoms gaan jy altyd elke maand ’n kar afbetaal sonder om dit te besit. Daarteenoor is die kar wat jy met ’n tradisionele afbetalingsooreenkoms koop joune wanneer jy dit afbetaal het.
 • As jy vroeër uit die kontrak wil kom, kan jy ’n vroegbetalingsboete op die lyf loop. Stel vas wat die vereistes is voor jy die kontrak sluit.
 • Jou kilometers word beperk. As jy dus baie ry en die ooreengekome kilometers oorskry, word boetes gewoonlik per kilometer gehef. Dit moet in jou kontrak uitgestippel word.
 • As jy nie die kontrakvereistes nakom nie en die motor verniel, sal jy dit op eie onkoste moet herstel. 
Wenk
As jy die motor wil hou, kan jy vra of jy aan die einde van die huurkontrak die motor volgens ’n afbetalingsooreenkoms kan koop of die motor teen ’n laer maandelikse huurbetaling (want dit is nou ouer en reeds gebruik) kan huur. 

Kry hier nog raad

 • Banke en motorhandelaars en -vervaardigers se webtuistes het inligting oor verhuringskoste en kontrakte.