Die meeste maatskappye dink hulle moet ’n klomp geld bestee aan groot, ingewikkelde ingrypings in leierskap en bestuurstelselveranderings deur groot raadgewende firmas, terwyl dit eintlik neerkom op ’n paar basiese beginsels van kommunikasie, deursigtigheid, vertroue en respek.

Volgens Debbie Goodman-Bhyat, uitvoerende hoof van Jack Hammer Executive Headhunters, is dit een van die grootste verrassings in die jongste Jack Hammer-bestuursverslag. Dié verslag ondersoek die uitdagings in die werwing en behoud van topbestuurders. In die verslag is bevind die grootste probleem met talent is ’n gebrek aan gehalte-leierskap. “Bestuurders sê dat hulle net goed behandel wil word, en billik vergoed en gerespekteer wil word deur die mense wat hulle lei. Dis nie ingewikkeld nie,” het Debbie aan Fin 24 gesê.

“ Tog, in die korporatiewe omgewing gaan die menslike element verlore te midde van selfdienende gedrag en ambisie. As jy die korporatiewe leer wil uitklim, beteken dit dikwels dat jy basiese waardes moet ignoreer.”

Volgens Debbie moet maatskappye daarom nie net ’n ogie hou op leiers se winsresultate nie, maar ook op die moraal en prestasie in die span wat hulle bestuur.

Beste redes om die pad te vat

Volgens Debbie is die slegste gedrag in leiers wat maak dat 'n maatskappy se top talent die pad vat, ’n werklike of beweerde gebrek aan integriteit, teenstrydigheid en onvervulde beloftes, kantoorpolitiek en rugstekery, en onregverdige of onrealistiese eise wat indring op werknemers se persoonlike lewe.

In die verslag is bevind die meeste top-bestuurders sal oorweeg om werk weg van ’n slegte leier te kry. Meer as 97 persent het gesê dit is van die uiterse belang om hulle te respekteer en goed met hul onmiddellike hoof saam te werk, en dat die leierskapsbekommernisse beslis sou bydra tot ’n besluit om te kyk na ander loopbaanmoontlikhede.

Die helfte van die respondente het gesê hulle sal hul maatskappy verlaat as hulle nie binne ’n bepaalde tyd bevorder word nie, maar 91 persent het gesê elemente van organisatoriese kultuur, soos werksamehorigheid, spanwerk, vertroue en samewerking of eintlik die gebrek daaraan, sou hulle ander werk laat soek.

Slegte leierskap ’n resep vir slegte sake

Volgens Debbie is die waarde van leierskap vir ’n maatskappy se sukses deesdae die belangrikste tot dusver. Dit is baie duidelik in sowel die staat- as die privaat sektor: slegte leierskap is ’n resep vir slegte sake en swak prestasie.

Dit is baie duidelik in sowel die staat- as die privaat sektor: slegte leierskap is ’n resep vir slegte sake en swak prestasie.

Sy wys daarop dat onlangse navorsing aan die Londense Sakeskool daarop die baas se ingesteldheid het ’n regstreeks uitwerking op ’n organisasie se prestasie. “Goeie leiers kry ’n goeie reputasie en lok die regte mense. Dit waarom dit uit ’n sakeoogpunt belangrik is om geoei leiers aan te stel,” sê Debbie. “As ’n leier nie ’n span kan aanvuur nie, sal produktiwiteit, motivering en die hele onderneming daaronder ly.”

Volgens Jenny Boxall, van die Universiteit van Kaapstad se Nagraadse Bestuurskool, is bestuurders wat deernis teenoor personeel toon, noodsaaklik vir die bou van ’n suksesvolle organisasie. Sy sê onlangse navorsing van Stanford Universiteit dui daarop ’n “sagter” bestuurstyl sal gesonder en gelukkiger werknemers tot gevolg hê. Dit kan bloeddruk verlaag en mense se immuunstelsel versterk.

Jenny sê bedagsame en deernisvolle bestuurders is doeltreffender en help werknemers skep wat betrokke is.

Fin24