As jy voel jy het alles moontlik gedoen, kan jy ’n klag by die ombudsman vir die motorbedryf indien. Dié instelling is in 2014 gestig om geskille tussen verbruikers en diensverskaffers te besleg.

Dit omvat nuwe en tweedehandse voertuie en behels kwessies wat op motorhandelaars van toepassing is, soos die ou wat ’n motor met 107 000 km op die odometer gekoop het, maar later by ’n ander handelaar hoor dit het reeds drie jaar vantevore 135 000 km op die klok gehad. Of die man wie se bromponie ná slegs 500 km nie meer wou ry nie.

Albei dié verbruikers se klagtes is in hul guns besleg. Maar onthou, die ombudsman is onafhanklik en kan ook in die diensverskaffer se guns beskik.

VOOR JY KLA

Jy moet eers self die saak met die diensverskaffer probeer oplos voor jy ’n klagte by die ombudsman indien.

En jy moet jou huiswerk doen. Maak byvoorbeeld seker jy verstaan die oorspronklike koopooreenkoms, soos wat die waarborg en diensplan behels. As jy seker is jy is geregtig om te kla, kan jy dié stappe doen:

Kontak die diens- of verkoopshandelaar en vind uit wie die regte persoon is om mee te praat. Maak dan ’n afspraak om die klagte met die aangewese persoon te bespreek.

Beheer jou emosies en benader die saak op ’n beskaafde manier. Skryf neer wat, waar en wanneer alles bespreek is en wat die uiteinde van die gesprek is.

As jy ontevrede is met die manier waarop die klagte hanteer word, kan jy aandring dat ’n verteenwoordiger van die motorvervaardiger die klagte hersien.

Die kliëntediensafdeling van die vervaardiger kan jou hier help. Hou ook rekord hiervan.

KONTAK DIE OMBUDSMAN

As nóg die diensverskaffer nóg die vervaardiger hierdie probleem volgens jou reg hanteer, kan jy die kantoor van die ombudsman op die volgende maniere kontak:

  • Vul eers die klagtevorm in. Jy kan dit aanlyn by die ombudsman voltooi en indien. Jy kan die vorm ook van die webtuiste aflaai, voltooi en per e-pos stuur na info@miosa.co.za of faks na 086-630-6141.
  • As jy sukkel om die vorm in te vul of die klagtevorm af te laai, kan jy die kantoor om hulp bel by 0861-164-672.
  • Dit is belangrik dat jy die vorm volledig invul om vertraging te vermy. Verduidelik presies wanneer wat gebeur het. Dit moet op skrif wees om onsekerheid te vermy. Die vorm kan in Afrikaans ingevul word.
Wenk
Hou jou klagte so kort en bondig moontlik en hou by die feite.

WAT GEBEUR DAN?

Sodra die ombudsman die klagte ontvang, sal dit vir kommentaar aan die betrokke diensverskaffer gestuur word. Indien nodig, sal die ombudsman ’n tegnikus stuur om ’n inspeksie uit te voer.

WANNEER KOM DIE UITSPRAAK?

Gewoonlik binne 30 werkdae vandat al die betrokke dokumente aangevra is, maar dit kan langer neem as inligting uitstaande is of dieper ondersoek nodig is.

Die ombudsman se aanbeveling hang van die situasie af:

As jy ’n foutiewe produk soos die bogenoemde bromponie gekoop het, kan hy aanbeveel dat die handelaar jou vergoed teen die prys wat jy daarvoor betaal het.

As die motor meer probleme gee as wat gewone slytasie kan veroorsaak, kan hy gelas dat die handelaar die nodige herstelwerk op eie onkoste doen.

Indien enjin- of meganiese probleme byvoorbeeld deur eksterne faktore wat nie die handelaar se verantwoordelikheid is nie, veroorsaak word, kan die ombudsman beslis dat die handelaar nie die herstelkoste hoef te dra nie.

WAT DIT KOS

Die diens is gratis. Indien ’n tegniese inspeksie nodig is, sal die klaer egter dié koste moet dra, maar eers nadat hy goedkeuring daarvoor aan die ombudsman verleen het.

ONTHOU

Die ombudsman kan die saak net binne drie jaar beslis vandat die klaer van die probleem bewus geword het. Hy sal nie geskille tussen privaat individue besleg nie – net tussen verbruikers en diensverskaffers. Nog inligting verskyn op die webtuiste.

194 845

Die ombudsman se inligtings-kantoor het soveel oproepe in 2017 ontvang.

  1. Swak diens
  2. Voertuigenjins
  3. Regskwessies
  4. Ooreenkomste tussen verbruikers en diensverskaffers
  5. Ratkaste

Bron: Miosa-jaarverslag 2017

Hulp nodig met geldsake?
Gaan na ons webtuiste vir nog raad en wenke.