Vanaf ? vroeë ouderdom begin leerders droom oor hulle toekomstige loopbaan. Hulle raak daarom aktief besig met die nodige studiebeplanningsproses en ? groot kopseer hiervan is die koste betrokke, of te wel die betaling daarvan.

Die voortdurende #FeesMustFall-optogte het die hele Suid-Afrika in rep en roer oor naskoolse studie-onkostes, aangesien dit vir die meeste studente en hul ouers of ander persone wat verantwoordelikheid neem vir die rekening, hopeloos te duur is.

Volgens Pravin Gordhan (minister van finansies) moet die finansiering van onderrig die regering se grootste prioriteit wees, soos aangedui in die medium-termyn begroting beleidsverklaring. Gordhan verduidelik dat die regering te werk moet gaan met finansiële instellings en die korporatiewe sektor om meer lenings, werksgeleenthede sowel as beurse vir studente te kan verskaf.

Aangaande hierdie stelling bied Wikus Olivier, skuldbestuur-kenner by DebtSafe, meer insig rakende studielenings. Olivier sê daar is basies drie soorte lenings wat studente kan ondersoek:

? Studente lening

? Studente lening is ontwerp om studente te help betaal vir tersiêre onderrig en die gepaardgaande fooie, soos byvoorbeeld klasgelde, boeke en lewenskostes. Dit kan verskil van ander lenings in die sin dat die rentekoers aansienlik laer kan wees en dat die terugbetaling eers begin wanneer die student sy of haar studies afgehandel het. Daar is verskeie instansies wat studente lenings bied, byvoorbeeld ABSA, Nedbank, Standard Bank en FNB.

In baie gevalle reken jong werkendes nie die terugbetalings in hulle uitgawes, wanneer hulle ? salaris begin verdien nie. Hulle verbind hulself tot ander krediet-ooreenkomste soos byvoorbeeld finansiering vir ? voertuig. Wanneer die instansie wat die studente lening voorsien het uitvind die student het werk, verwag hulle dat ? volledige paaiement afbetaal word. Ongelukkig word talle studente in hierdie strik vasgevang. Raak daarom eerste ontslae van jou studieskuld, aangesien dit jou prioriteit behoort te wees wanneer jy die beroepswêreld betree.

? Persoonlike lening

? Persoonlike lening is wanneer die bank vir jou ? bedrag voorskiet, wat jy dan op ? maandelikse basis oor ? vasgestelde tydperk terugbetaal. Die vaste rentekoers van ? persoonlike lening is heelwat hoër as ? studente lening, maar laer as ? kredietkaart s’n. Dit skep ook stabiliteit omdat ? vaste bedrag jou in staat stel om vooraf te begroot. Indien die leerder jonger as 18 is moet ? ouer, of iemand wat aan die kriteria voldoen, borg staan vir die leerder. Persoonlike leningsopsies kan verkry word by banke asook ander instansies soos givemecredit en HippO.co.za.

Hou die volgende in gedagte wanneer jy aansoek wil doen vir ? persoonlike lening:

• Kredietverskaffers moet ? kwotasie aan jou uitreik sowel as alle fooie en premies duidelik deurgee. Dit bied jou die geleentheid om die beste opsie te kies deur die verskillende verskaffers en hul dienste met mekaar te vergelyk.

• Neem ook kennis dat daar ? onmiddellike verwagting is aangaande die paaiementbetaling, sodra ? persoonlike lening se geld aan jou oorbetaal word.

? Beurs

Talle instellings bied beurse aan op grond van akademiese, kultuur- of sportprestasie, wat beteken dat hulle gedeeltelik of ten volle vir jou studies betaal. Sommige werkgewers stel ook beurse beskikbaar vir werknemers wat graag verder wil studeer. Die voordeel van ? beurs is dat jy nie ? lening hoef aan te gaan nie, aangesien iemand anders die finansiële implikasies dra. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) is ? bekende organisasie wat beurse (en ook lenings) toeken. Verdere opsies van beursinstansies kan op AMB Media se webblad ondersoek word.

Tersiêre onderrig word deur baie mense beskou as ? belangrike element tot ? suksesvolle loopbaan en lewe. Olivier beveel aan dat studente hulle huiswerk aangaande studielenings deeglik vooraf doen, sodat die beste opsie vir hul behoeftes aangegaan word. Indien jy tans vasgevang is in studieskuld en geen uitkomkans sien om skuld-vry te wees nie, kontak DebtSafe se skuldberaders om jou die nodige hulp en plan van aksie aan te bied.

Oor DebtSafe

DebtSafe is ? geregistreerde skuldberader en het al duisende oorverskuldigde Suid-Afrikaners gehelp om hul skuld af te betaal met behulp van hulle innoverende skuldhersieningsprogram. Begin jou nuwe begin deur een van ons bekwame skuldadviseurs te kontak: 0861 100 999; e-pos: info@debtsafe.co.za of SMS jou naam en "info" na 30898 (gratis SMS).