VASTE PREMIES

Jy betaal dieselfde maandelikse bedrag oor die volle polistydperk.

Voorbeeld: As jy in die ouderdom van 23 ’n lewenspolis van R1 miljoen uitneem teen ’n maandelikse premie van R250, sal jy op 60-jarige ouderdom steeds R250 betaal. ’n Vaste premie is aan die begin duurder as ’n stygende premie vir dieselfde dekking.

Die rede is dat die versekeraar die persoon se risiko om te sterf oor sy moontlike leeftyd moet uitwerk en dan die premie daarvolgens bereken. Maar vaste premies is net aanvanklik duurder.

Voorbeeld: As dieselfde 23-jarige ’n premie kies wat 5% per jaar styg, is sy premie aanvanklik R180; dit is R70 goedkoper as die vaste premie. Maar teen 60 sal hy R1 095 per maand betaal – R845 meer as die vaste premie. Die dekkingsbedrag bly presies dieselfde.

Die voordele

Jy het meer beheer oor jou begroting en kontantvloei, want jou premies bly onveranderd. Jy het meer sekerheid daaroor dat jy jou premies op jou oudag sal kan bekostig. ? Jy kan geld op langtermyn bespaar.

Die nadele

Dit kan duur lyk vir mense wat pas begin werk het en nog nie baie beskikbare kontant het nie. Die versekerde bedrag bly gewoonlik dieselfde vir die duur van die polis. As jy vir R1 miljoen verseker is, kan jy dit nie verhoog nie.

STYGENDE PREMIES

Stygende premies is aanvanklik goedkoper as vaste premies en gevolglik gewilder. Die versekeraars verhoog dan die premie elke jaar met ’n voorafbepaalde persentasie – gewoonlik tussen 3% en 15%.

Dit moet verhoog omdat die kliënt se risiko om te sterf jaarliks groter word namate hy verouder. Hoe hoër die verhogingspersentasie, hoe laer is die premie aanvanklik.

Voorbeeld: As ons 23-jarige se premie jaarliks met 3% verhoog, sal sy premie op R212 per maand begin. Kies hy die 5%-styging, sal dit met R180 per maand begin. Namate hy ouer word, groei die 5%-verhoging egter vinniger.

Teen 60 sal sy premie met die 3%-verhoging R633 per maand wees. Met die 5%-styging sal dit R1 095 wees. Vra jou makelaar om jou te wys wat jou premie oor 20 jaar teen ’n bepaalde koers sal wees.

Die voordele

Die koste is aanvanklik laer en bekostigbaarder. Die laer premie maak die kliënt se kontantvloei beter, en die geld kan gebruik word vir ander behoeftes soos skoolgeld.

Die polisse is gewoonlik buigsaam sodat jy dekking kan byvoeg.

Die nadele

Dit kan baie duur word. Aan die begin is die 23-jarige se stygende premie op R180 bekostigbaarder as die vaste premie van R250, maar binne sewe jaar sal die vaste premie jou reeds R253 kos. En hou ouer jy word, hoe duurder sal dit wees – en hoe groter die risiko dat jy nie betalings kan byhou nie.

Jy sal nie premies kan oorslaan as jy dit nie meer kan bekostig nie. In daardie geval moet jy met die versekeraar praat oor maniere om dit vir jou bekostigbaarder te maak, byvoorbeeld om die dekking te verminder.

Lees die fyn druk

Stygende premies styg nie noodwendig jaarliks nie. Afhangend van die versekeraar kan dit byvoorbeeld eers ná drie jaar styg, maar dan kan dit dalk ’n groot styging wees.

Vra dus die versekeraar wanneer dit gaan styg en met hoeveel om ’n duur verrassing te vermy. Kyk ook of jy die opsie sal hê om byvoorbeeld van ’n stygende na ’n vaste premie te verander.

Indien wel, sal jy weer onderskryf moet word en gevolglik weer vir mediese toetse moet gaan.

Hoe word jou premie bepaal?

Elke mens se premiebedrag is anders, selfs al is hulle ewe oud en by dieselfde maatskappy verseker. Dis omdat almal se risikoprofiel verskil. Faktore wat jou risikoprofiel bepaal, is onder meer ouderdom, geslag, gesondheid en leefstyl.

Jonger mense se premies is byvoorbeeld laer omdat hul kans om binnekort weens natuurlike oorsake te sterf kleiner is.

Rokers se risiko om longsiektes op te doen is groter as nie-rokers s’n; daarom is hul premies hoër. Vroue se premies is gewoonlik ook effens laer as dié van mans omdat hulle langer lewe, mits hulle nie chroniese siektes het nie. ekstra

BRON: Lee Bromfield van FNB Lewens

Kry hier nog raad