Onthou, jou versekeringseise sal nie outomaties goedgekeur word net omdat jy jou premie getrou elke maand betaal nie. Eise word gereeld afgekeur omdat mense nie aan al die versekeraar se voorwaardes voldoen het nie.

Kom ons kyk watter eise moontlik verwerp kan word en waarom – en wat jy kan doen om te verhoed dat sout ook so in jou wonde gevryf word.

Kragstuwings

Een van die groot sondaars is wanneer jou huis se elektriese stroom skielik baie sterk word, dikwels wanneer dit ná ’n kragonderbreking herstel word. En al duur dit net ’n oomblik, kan dit lei tot skade aan jou duur elektriese toebehore, soos ys- en vrieskaste, mikrogolfoonde, rekenaars en TV-stelle.

Maar dekking vir verlies weens kragstuwings is nie standaard in die meeste polisse nie. Jy kan wel bykomende dekking daarvoor kry, maar dan moet jy spesiaal daarvoor aansoek doen.

Dit word ’n uitbreiding op jou dekking genoem en jy sal ekstra betaal.

Oorweeg dit veral as jy in ’n gebied woon waar kragonderbrekings gereeld voorkom.

Gastoestelle

Dit is ’n wetsvereiste dat jy ’n nakomingsertifikaat (Certificate of Conformity for Gas Appliances) bekom vir gastoestelle wat in of buite jou huis geïnstalleer word, byvoorbeeld oonde.

Dié sertifikaat bevestig dat die gastoestel aangebring is deur iemand wat by die Veiligheidsvereniging vir Vloeibare Petroleumgas van Suider-Afrika (LPGSASA) geregistreer is en dat dit ingevolge die regulasies van die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) veilig en lekvry uitgevoer is.

WENK: Die goedkoopste premie verleen nie altyd goeie dekking nie. Let altyd op na die voorwaardes en uitsluitings.

As die installasie nie aan regulasies voldoen nie en die installeerder nie gelisensieer is nie, kan enige versekeringseis afgewys word, waarsku Marike van Niekerk, regs-en-nakomingsbestuurder van MUA Insurance Acceptances.

Goedgekeurde kontrakteurs moet jou hul LPGSASA-registrasiesertifikate kan wys en jou ’n installasiesertifikaat gee sodra die werk gedoen is.

Jou versekering kan ook vereis dat jou gasbottels in ’n geslote kas gehou word – al staan dit buite.

Diefstal en sekuriteitsvereistes

Maak seker jy voldoen aan alle sekuriteitsvereistes ingevolge jou versekeringspolis.

Alarms wat nie werk of aangeskakel was nie, is een van die hoofredes waarom diefstaleise verwerp word.

Maatreëls soos ’n alarmstelsel, veiligheidshekke en diefwering is algemene vereistes. Sulke vereistes word bepaal deur die risikofator in die gebied waar jy woon.

As jy in ’n veiligheidskompleks woon in ’n gebied waar die diefstalrisiko volgens die versekeraar laag is, sal ’n persoonlike alarmstelsel en diefwering dalk nie vereis word nie.

Word dit egter vir jou woongebied vereis en jy installeer dit nie, sal jy nie gedek word nie.

30%
  • Met soveel is huisinhoud onderverseker.
  • Onderversekering is wanneer die versekerde waarde minder is as die werklike vervangingswaarde van jou huisinhoud.
  • Voorbeeld: Jou dekking is vir R150 000, maar die werklike waarde is R300 000. Jy is dus sowat 50% onderverseker. As jy dan R150 000 eis, sal die ver­sekeraar dalk net die helfte uitbetaal: R75 000 pleks van R150 000.

Bron: Santam

Dit is ook jou verantwoordelikheid om te sorg dat alles werk. Jy kan nie suksesvol eis as al die sekuriteitstelsels nie in ’n werkende toestand en aktief was nie.

Onthou, dit is dikwels ’n polisvereiste dat juwele wat jy nie dra nie, toegesluit word in ’n SABS-goedgekeurde kluis wat aan die muur of vloer vasgebout is.

Dis nie voldoende om jou ring onder in jou laai weg te steek nie. Word dit dan gesteel, sal die versekering waarskynlik nie betaal nie, want jy het nie die polisvereistes nagekom nie.

Waardasiesertifikate word dikwels vir juweliersware vereis. Hierdie waardes moet aangepas word om met die stygende prys daarvan tred te hou.

Swak onderhoud

Jy eis vir stormskade aan jou dak, maar eintlik was dit reeds besig om uitmekaar te val . . . Die slegte nuus is dat versekeraars ’n mens maklik uitvang wanneer jy sulke “wit leuentjies” vertel. En dan sal hulle beslis nie betaal nie.

Dis jou verantwoordelikheid om jou huis in stand te hou sodat dit normale reën en wind kan weerstaan.

Dakke wat in slegte weer weens verrotte houtrame ineenstort, dakteëls wat weens verroeste spykers afwaai en verstopte geute wat mure klam maak, is alles redes waarom ’n eis afgekeur kan word.

Probeer minstens een keer per jaar, byvoorbeeld in die herfs, algemene instandhouding doen.

Spertye

Elke versekeringsmaatskappy het ’n spertyd waarbinne eise ingedien moet word, byvoorbeeld 30 dae. Doen jy dit nie betyds nie, kan jou eis misluk.

Nader altyd eers jou versekeraar voor jy jou eis indien of herstelwerk laat uitvoer.

Die versekeraar kan ’n spesifieke assessor vra om die skade te ondersoek en ’n goedgekeurde kontrakteur voorskryf om herstelwerk te doen.

Kry hier nog hulp


Kontak ons
Stuur voorstelle en versoeke na geldsake@huisgenoot.com. E-posse sal sover moontlik in die rubriek beantwoord word en nie persoonlik nie.