1. Waar kry jy dit? Jy is geregtig op ’n gratis verslag per jaar, maar kan nog verslae teen betaling by ’n kredietburo kry. Jy moet dit aanvra. Dis maklik en kan elektronies aangevra word.
  2. Wat kos kredietverslae? Gewoonlik nie te veel nie. Die kredietburo TransUnion vra byvoorbeeld R34 vir ’n kredietnavraag of R40 vir ’n verslag met jou krediettelling. By Experian kan jy R21 vir ’n maand betaal en jou verslag nagaan so veel jy wil.
  3. Waarvoor moet ek kyk? Verkeerde adresbesonderhede, kredietaansoeke of onbevestigde inligting. Dit kan beteken iemand het in jou naam toegang tot jou krediet verkry. Meld dit by die kredietburo aan.
  4. En voornemende werkgewers? Die Nasionale Kredietwet het reëls oor werwingsagentskappe en werkgewers wat jou kredietrekord wil nagaan. Hulle mag, mits jy toestemming gee en ’n kandidaat is vir ’n pos wat eerlikheid vereis.
  5. Mag verhuurders ook kyk? Ja, verhuurders mag jou kredietrekord nagaan. Die verhuurder kan sy risiko bepaal deur te sien of jy getrou jou skuld betaal of nie, maar jy moet toestemming gee.