1. Wat as premies agterstallig is?

Jy kry 15 dae grasie om dit te betaal. Die versekeraar kan jou nader en die betaalwyse reël. Premies word gewoonlik vooruitbetaal; jy behoort dus gedek te wees vir die maand nadat die laaste premie betaal is.

2. Het motors gewoonlik haelskadedekking?

Nee, dis nie altyd standaard in ’n polis nie en moet dan afsonderlik aangevra word teen ’n bykomende premie.

3. Het ek motordekking vir saamrygroepe?

Maak seker of jou versekering dié soort gebruik van jou motor dek. Dit kan as sakegebruik beskou word as jy geld ontvang. Dis problematies as jou polis die voertuig net vir persoonlike gebruik dek.

4. Wat is algemene uitsluitings op my tablet of my TV-stel?

Meganiese, elektriese of elektroniese foute is dikwels uitgesluit, tensy jou polis dit spesifiek insluit.

5. Hoe werk kluisvereistes?

Polisse vereis dikwels dat waardevolle artikels in ’n kluis toegesluit word. Die kluis moet aan die versekeraar se spesifikasies voldoen. Daar moet bewyse wees dat die kluis oopgebreek of verwyder is voor die eis sal slaag.