Vrou kry advies oor haar skuld.
Ter illustrasie. Foto: Gallo Images/Getty Images

Weens al haar ander debietorders het sy nooit die fout raakgesien nie – en die ander persoon ook nie. Eers nadat die ander persoon oplaas by die bank navraag gedoen het oor die vreemde aftrekbedrag, het die bank ons briefskrywer gekontak.

Hulle eis dat sý die somtotaal van al die paaiemente met rente moet terugbetaal. Ons briefskrywer wil weet na wie sy haar kan wend om hierdie geskil met haar bank op te los.

Daar is drie onpartydige arbiters wat sy kan kontak: die Bankombud, die Kredietombud of die Nasionale Kredietreguleerder (NKR). Maar onthou dat hulle net jou klagte sal hanteer as jy dit nie met jou bank of kredietverskaffer kon oplos nie.

1. DIE OMBUD VIR BANKDIENSTE 

Dié kantoor los dispute tussen verbruikers en banke op. Jy kan hul hulp vra mits jou bank ’n lid van die Suid-Afrikaanse bankvereniging is.

Groot banke soos Absa, Nedbank, FNB, Standard Bank, Capitec, Investec en African Bank is lede. Maak op die Bankombud se webtuiste seker oor kleiner banke. Alle voorstelle en beslissings deur dié ombud word eers deur ’n komitee hersien. 

In 2020 het suksesvolle klaers R26 miljoen teruggekry. 

Die Bankombud kan jou help mits:

 • Jou klagte handel oor jou bank se produkte of dienste, byvoorbeeld administrasie­foute met jou rekening.
 • Jou saak nie onderhewig aan ’n hofuitspraak is of reeds aan ’n ander ombud voorgelê was nie.
 • Die betrokke bedrag mak­simum R2 miljoen is.
 • Die dispuut nie ouer as drie jaar is nie. Die Bankombud behoort ons leser se klagte te kan hanteer aangesien haar probleem blykbaar uit die bank se administrasiefout spruit. 

2. DIE KREDIET­OMBUD 

Hierdie kantoor besleg klagtes deur verbruikers en ondernemings wat negatief deur kredietburo-­inligting geraak word sowel as klagtes oor krediet­ooreenkomste met byvoorbeeld klere- of meubelwinkels. 

In 2019 het die Kredietombud R7 miljoen se krediet­probleme opgelos.

Tipiese kwessies sluit in:

 • Foutiewe, verouderde of onvolledige inligting by kredietburo’s.
 • Dubbele noterings van skuld op jou profiel.
 • Probleme by kredietburo’s weens identiteitsdiefstal.
 • Verkeerde saldo’s by kredietverskaffers.
 • Verkeerde rente of fooie wat gehef word.
 • Roekelose uitleen: Wanneer ’n lening aan jou toegestaan word al kon jy dit duidelik nie bekostig nie.
 • As jy nie ’n verklaring van ’n opbetaalde rekening by ’n kredietverskaffer kan kry nie.
 • Enige kwessies rakende die invordering van uitstaande skuld, veral deur skuldinvorderingsagentskappe.
 • Kansellasie of verbreking van skuldooreenkomste.
 • Klagtes oor loonbeslag­leggingsbevele. Die Kredietombud moet aan die Kredietombudsraad verslag doen oor sy besluite. Sy uitsprake is bindend vir sy lede (kredietverskaffers en -buro’s). As jy nie met sy beslissing tevrede is nie, kan jy regstappe doen of jou tot die NKR wend.

3. DIE NASIONALE KREDIETREGULEERDER (NKR) 

Dié kantoor sorg dat die Nasionale Kredietwet reg toegepas word en moet optree teen instellings wat dit oortree. 

In 2019/2020 is bevindings van R200 miljoen in die guns van verbruikers gemaak deur hul rekeninge te laat aanpas of skuld af te skryf.

Onthou:

 • Die NKR sal jou na die Kredietombud verwys as die instelling teen wie jy ’n klag het – hetsy ’n mikrolener of meubelhandelaar – ’n lid van die Kredietombud is.
 • Die NKR sal alle ander skuldberadingsgeskille en nieledesgeskille hanteer. 

4. WAT MOET EK EERS DOEN? 

Voor jy die ombudkantore of die NKR nader, moet jy eers self die probleem met jou bank of die betrokke kredietver­skaffer probeer oplos.

 • Lê ’n formele, geskrewe klag by die betrokke instansie se klagteafdeling en vra ’n verwysingsnommer. Gee hulle minstens 20 werkdae om te reageer en vra ’n geskrewe antwoord op jou versoek.
 • As hulle nie reageer nie of die reaksie is onbevredigend, kan jy die ombud se kantoor of die NKR bel.
 • Die ombud of NKR sal jou klagte met die instansie opneem. Jy moet bereid wees om in dié tyd met die instansie te praat as hulle jou kontak om aan die probleem te werk. Die ombud en NKR verwag dat jy jou samewerking gee.
 • As die klagte dan deur jou bank/kredietverskaffer op­gelos word, sal die betrokke ombud jou saak toemaak. Indien nie, sal die saak verder ondersoek word.  
Wenk
Verskaf aan die ombud of Nasionale Kredietreguleerder jou persoonlike besonderhede, ’n beskrywing van die probleem en afskrifte en verwysingsnommers van al jou kommunikasie met die instelling waaroor jy kla.
Kry hier nog raad