’n Wagtydperk sal geld voor ’n nuwe fonds jou volledig dek. Die duur van dié tydperk sal afhang van hoe lank jy ’n lid van jou vorige fonds was: meer as twee jaar ononderbroke of minder as twee jaar ononderbroke.

Dis ook belangrik dat nie meer as 90 dae tussen die verval van jou ou lidmaatskap en die inwerkingtrede van jou nuwe fondslidmaatskap verloop nie. Anders sal jy dalk jou mediese uitgawes ten volle moet onderskryf en kan jy ’n boeteheffing opgelê word.

Wagtydperke as jy minstens twee jaar by jou ou fonds was

As jy meer as twee jaar lank ononderbroke ’n lid van jou vorige fonds was en binne 90 dae by ’n nuwe fonds aansluit, is die wagtydperk gewoonlik drie maande.

In dié drie maande sal jy jou volle premie moet betaal, maar jy sal net vir voorgeskrewe minimum voordele (VMV) kan eis. Dit sluit hospitaaldekking vir verskeie toestande en lewensbedreigende noodgevalle en ’n vasgestelde lys chroniese toestande in.

Besoek www.medicalschemes.com om te sien wat VMV alles dek. Sekere mediese prosedures en medikasie sal volkome gedek wees mits jy die fonds se voorkeurdiensverskaffer en -medikasie gebruik.

Ná die 90 dae sal jy die volle voordele geniet van die voordeleopsie wat jy gekies het.

Boetes vir laat aansluiting is net van toepassing op lede ouer as 35 jaar omdat hulle gewoonlik meer mediese uitgawes as jonger mense het. Dié boete word volgens jou totale lidmaatskapjare en jou huidige ouderdom uitgewerk.

Hoe langer jy lid van ’n fonds was, hoe minder behoort die boete te wees. Hierdie boetes word ook op www.medicalschemes.com uiteengesit en verduidelik. Die nuwe fonds kan vooraf vir jou sê wat die boete sal wees.

Jy kan ook by ’n mediese makelaar hieroor seker maak. Maar moenie dat ’n hoër premie vanweë die aansluitingsboete by die nuwe fonds jou afskrik om te skuif nie. Maak seker jy oorweeg eers al die voordele voor jy ’n besluit neem.

Voorbeelde van dekking

  • Susan is al vyf jaar lank lid van ’n mediese fonds, maar het geskuif na ’n nuwe fonds wat haar behoeftes beter pas. Sy is nou in die eerste drie maande van lidmaatskap by die nuwe fonds.
  • Susan het hoë cholesterol. Dié chroniese toestand is ’n VMV; dus sal die mediese fonds haar doktersbesoeke en medikasie dek – solank die dokter sowel as die medikasie op die fonds se lys van voorkeurdiensverskaffers en -medikasie is. Sou sy ’n dokter of medisyne gebruik wat nie op dié lys is nie, sal die fonds dit nie dek nie.
  • Susan het ’n sinusinfeksie en besoek haar huisdokter. Die mediese fonds betaal nie vir die doktersbesoek of medikasie nie, want dit is nog in die wagtydperk en is nie VMV nie.
Wenk! As jy weens ’n aflegging van mediese fonds verander, is wagtydperke nie van toepassing nie.

Wagtydperk as jy minder as twee jaar by jou ou fonds was

As jy minder as twee jaar lank lidmaatskap gehad het en binne 90 dae van mediese fonds verskuif, kan die nuwe fonds ’n voorwaardespesifieke wagtydperk van 12 maande instel op ’n bestaande toestand, byvoorbeeld hoë bloeddruk, of beplande prosedures, byvoorbeeld ’n rugoperasie.

Gedurende hierdie tydperk moet jy as lid jou volle maandelikse bydrae betaal, maar jy moet alle mediese koste verbonde aan die bestaande gesondheidstoestand self betaal. Die 12-maande-uitsluitings hang van jou persoonlike gesondheidstoestand af.

Wanneer jy aansoek doen, sal die nuwe fonds jou kan sê wat uitgesluit sal word. Die driemaandewagperiode sal dan nie geld nie. Jy sal eise kan indien volgens die voordeelplan waarop jy is. Jy sal ook vir VMV gedek wees.

  • ’n Boete vir laat aansluiting kan van toepassing wees as die lid ouer as 35 jaar is.

Voorbeelde van eise in die wagtydperk

  • Johan het ’n sinusinfeksie en besoek die dokter binne die eerste drie maande as nuwe fondslid. Die nuwe fonds betaal sy doktersbesoek, want sy voordeelplan dek doktersbesoeke en ook die voorskrifmedikasie.
  • Johan het ’n rugoperasie ondergaan voor hy om lidmaatskap aansoek gedoen het. Die nuwe fonds sluit eise verbonde aan die toestand 12 maande lank uit. Hy dek self al die mediese koste.
Doen dit

Maak seker die nuwe lidmaatskap begin die dag dat die oue verval. Stel vas of daar ’n kennisgewingtydperk is en verskaf die presiese datum waarop jou lidmaatskap moet eindig.

Onthou: As jy by dieselfde fonds bly en net van voordeelplan verander, geld ’n wagtydperk nie. Kyk dus eers of ’n ander opsie by jou huidige fonds jou nie beter pas nie.

Mediese fondse in getalle

80 Die getal mediese fondse in Suid-Afrika.

8,872 miljoen Die getal lede.

40% Soveel lede is Gautengers.

15% Soveel lede is van die Wes-Kaap.

14% kom van KwaZulu-Natal.

Die oorblywende 31% is oor die ander provinsies versprei.

Bron: Jaarverslag van die Raad op Mediese Skemas. Syfers vir Desember 2017.

Kry hier nog raad

Makelaars: www.medicalschemes.com, www.fpi.co.za en www.fia.org.za

Vergelykingswebtuiste van fondse en voordele: medicalaid.co.za