’n Artikel 129-kennisgewing is wat jou skuldeisers aan jou stuur voor hulle met regstappe teen jou begin.

Probeer jy dit ontduik, gaan jou probleme net vererger en sal dit jou baie meer geld uit die sak jaag as wat jy reeds skuld. Ons sê jou wat jou te doen staan as jy daardie koevert kry. 

1. Wat beteken ’n artikel 129-kennisgewing presies? 

Kragtens die wet mag ’n kredietverskaffer geen regsaksie teen jou neem as hulle jou nie in kennis gestel het dat hulle dit gaan doen nie.

’n Artikel 129-kennisgewing is ’n skriftelike kennisgewing wat jou inlig dat jy agterstallig is weens onbetaalde paaiemente – en vervolg sal word as jy nie betaal nie. 

2. Hoe weet ek dis ’n geldige kennisgewing? 

Dit moet ’n geregistreerde brief wees met inligting soos jou naam, ID-nommer en adres. Die Nasionale Kredietwet vereis ook dat:

 • dit skriftelik is;
 • duidelik gedateer word;
 • die ooreenkoms vermeld waarmee jy agterstallig is, asook die spesifieke bedrae;
 • opsies genoem word om regstappe te vermy, byvoorbeeld om jou te wend tot skuldberading, die verbruikershof of ’n ombud; Sdie krediteur bereid is om met jou te onderhandel om jou te help betaal, byvoorbeeld deur ’n spesiale betaalplan;
 • ’n tydraamwerk gegee word waarin jy moet optree om regstappe te vermy. 

3. Wat gebeur as ek die kennisgewing ignoreer?

As die kennisgewing afgelewer is en jy weier om saam te werk of nie reageer nie, kan regstappe teen jou gedoen word, sê Carla Oberholzer van DebtSafe.

As ’n dagvaarding uitgereik word, het jy 10 dae om verweer aan te teken by die hof en ’n afskrif aan die prokureur of skuld­invorderaar te stuur. Doen jy dit nie, kan jou skuldeiser ná daardie 10 dae voortgaan om ’n vonnis teen jou te verkry. 

Wanneer die vonnis toegestaan word, word jy as ’n slegte betaler by kredietburo’s gelys. Terselfdertyd begin die beslagleggingspro­sedures:

 • ’n Lasbrief word deur die hof uitgereik vir die veiling van jou bates wat eers deur ’n balju by jou woonplek en/of werkplek opgeteken sal word; of
 • die hof ondersoek jou finansiële situasie en reik dan ’n bevel oor jou verpligte afbetalings uit.

Daar is twee vereistes voor jou skuldeisers met die uitreik van ’n dagvaarding kan begin: 

 • Jy moet minstens 20 werkdae agterstallig wees; enSjy moes die geldige artikel 129-kennisgewing ontvang het minstens 10 werkdae voor nog regstappe gedoen is. 
 • Onthou: As die Poskantoor jou van ’n geregistreerde posstuk in kennis stel en jy gaan haal dit nie, is dit nie die skuldeiser se probleem nie; hy kan met regstappe begin.

4. Wat is al die koste wanneer jy agterstallig raak?

Jou uitstaande betaalbalans, rente, en enige administrasiefooie. Jy is ook verantwoordelik vir die prokureur of skuldinvorderaar se fooie, wat hul kommissie insluit. 

Die invorderingsgelde sal van jou skuldbedrag afhang, maar die invorderaar moet dit vir jou kan uiteensit. Skuldinvorderaars se fooie word deur die Wet op Skuld­invorderaars bepaal.

Prokureurs wat skuld invorder, hoef nie as skuldinvorderaars te registreer nie aangesien hulle reeds by die Prokureursorde geregistreer is. Prokureursfooie word deur die Wet op Landdroshowe bepaal. 

5. Wat is die stappe wat jy moet doen wanneer dit afgelewer is?

Bring jou betalings op datum as jy kan. Onthou om nou ook die invorderingskoste te betaal, maan Carla.

As jy nie kan nie, moet jy binne 10 dae om skuldverligting aansoek doen, soos skuldhersiening, ’n prokureur of die krediet­ombud nader om hulp of die ander voorstelle volg wat in die kennisgewing uiteengesit word.

WENK: Baie prokureurs en skuldinvorderaars beproef eers ’n afbetaalplan voor hulle regsstappe doen. Hoe vinniger jy reageer, hoe minder koste sal teen die skuld ophoop.

Hulle kan jou help om ’n plan te beraam sodat jy die betalings ingevolge die kredietooreenkoms op datum kan bring.

Die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) se webtuiste het kontak­­nommers van skuldberaders en alternatiewe geskilbeslegtings­agente. 

6. Gestel die kennisgewing is verkeerd en dis nie my skuld nie?

Dit is belangrik dat jy dadelik die betrokke krediteur kontak om die dispuut aan te teken. As dit nie suksesvol is nie, kan jy die krediet­ombud of die NKR se klagtediens kontak. 

7. Wat kan ek doen om die kennisgewing te vermy?

 • Maak seker jy is op die hoogte van al jou skuldooreenkomste. Jy kan ’n oorsig kry deur ’n kredietrekord by ’n kredietburo te trek. Een ­rekord per jaar is gratis.
 • As daar probleme is, praat met die finansier. Die NKR beveel aan dat jy die finansier se kredietafdeling kontak en nie ’n plaaslike tak nie. Dié afdeling weet watter afbetaalopsies moontlik sal wees.
 • Moenie belowe om te betaal wat jy nie kan nie; onderhandel vir laer paaiemente pleks van om betalings oor te slaan.
 • As jy nie met die finansier kan ooreenkom nie, vra raad by die NKR of die Nasionale Vereniging vir Skuldmediasie. 
Kry hier nog raad