, sodat hulle kan weet wat die status van hul kredietwaardigheid en –tellings is.

Die NKR, die Kredietburovereniging (KBV) en kredietburo’s wend ’n gesamentlike poging aan om verbruikers aan te moedig om hul gratis kredietverslag by enigeen van die 14 geregistreerde kredietburo’s te kry, in ’n poging om verbruikers op te lei ten opsigte van kredietinligting. Volgens Mpho Ramapala, die NKR se bestuurder rakende opleiding en kommunikasie, is verbruikers, luidens die Nasionale Kredietwet (NKW), geregtig op een gratis kredietverslag per jaar by enige van die 14 geregistreerde kredietburo‘s. Kredietburo’s is in besit van positiewe inligting, byvoorbeeld van verbruikers wat hul rekeninge betyds betaal, sowel as negatiewe inligting, byvoorbeeld waar ’n verbuiker agtergeraak het met betalings of glad nie betaal het nie.
"Die kredietburo het 20 werkdae tyd om die saak te ondersoek“

Ramapala het gesê dit is verbruikers se reg om toegang te hê tot hul kredietverslae en die inligting te bevraagteken indien hulle glo dat dit nie akkuraat is nie.

“As die verbruiker ’n verslag van ’n kredietburo bevraagteken, moet hy/sy die kredietburo nader wat die kredietverslag uitgereik het. Die kredietburo het 20 werkdae tyd om die saak te ondersoek,“ het sy gesê.

As ’n verbruiker ’n ekstra kopie van sy of haar kredietverslag in dieselfde jaar wil hê, sal die kredietburo’s vergoeding daarvoor verlang, sê Ramapala.

Jeannine Naudé Viljoen, die uitvoerende bestuurder van die KBR, het gesê: “Elke persoon wat ’n rekening by ’n krediet- of diensverskaffer in die land het of wat van kredietverskaffingsdienste gebruik maak, sal vind dat die geskiedenis van hul betalingsgedrag by ’n kredietburo aangeteken is, of die persoon nou sy/haar rekening gereeld betaal, al dan nie.”

“Die doel van die kredietburo’s se kollektiewe aantekening van inligting is om ’n omvattende beeld van die verbruiker te skep vir voornemende, sowel as bestaande, krediet- en diensteverskaffers, ten einde hulle te help om nuwe aansoeke om kredietrekenings te evalueer, en ook om hulle te help met die bestuur van hul verhoudings met kliënte,” het sy verduidelik.

Hier volg’n lys van die kredietburo’s:

 • Compuscan – 0861 514 131
 • ?Consumer Profile Bureau (CPB) – 010 590 9505
 • ?Credit Watch– 086 100 0694
 • ?Crosscheck Information Bureau - 0105 909 505
 • Experian SA – 0861 105 665
 • Inoxico – 010 001 0540
 • ?LexisNexis Risk Management – 011 245 6500
 • ?Managed Integrity Evaluation – 012 644 4000
 • Robertsons International Reports – 011 777 4000
 • South African Fraud Prevention Services – 011 867 2234
 • ?Tenant Profile Network - 086 187 6000
 • TransUnion – 0861 482 482
 • ?Vericred – 018 294 1000
 • Xpert Decisions Systems (XDS) – 011 645 9100

Bron: Fin24

Meer op Fin24

MTN-hoof se vertrek 'n verlies

Veiligheidsonderbrekings kortwiek AngloGold