Die interessante bevinding is die uitvloeisel van ’n opname wat Michael Page, werwingspesialiste in Brittanje, van 2 000 mense en 480 werwers gemaak het.

Die navorsingstuk bewys dat goed wat baie mense as belangrik op ’n Curriculum Vitae (CV) beskou, nie deur werwers as belangrik geag word nie.

Van die goed wat die werksoekers, maar nie die werwers nie, as belangrik beskou het, was:

 • besonderhede van al hul kwalifikasies;
 • lyste van hul sagte vaardighede;
 • hul CV moet korter as twee bladsye gehou word;
 • lyste van hul persoonlike belangstellings; en
 • ’n persoonlike verklaring oor hulself

Onder die goed wat deur werwers as noodsaaklik beskou is, maar nie deur die werksoekers nie, was:

 • geen tipografiese of grammatikale foute
 • korrekte formatering en font
 • gebruik van die korrekte bedryfsterme
 • skryf in ’n professionele toon
 • gee besonderhede van jou prestasies (by vorige werkplekke)
 • korrekte besonderhede oor al die ampte wat jy in vorige poste beklee het

Die opname het ook aangedui dat hoewel mense dink dis ’n teken van lojaliteit om vir ’n lang tyd by een maatskappy te bly, die werwers nie noodwendig beïndruk was nie.

Werwers het ook werksoekers aangeraai om hul rekeninge in die sosiale media skoon te maak, aangesien die kontrolering van ’n voornemende werker se sosiale media nou as ’n standaardprosedure by veiligheidskeuring beskou word.

Bronne: dailymail.co.uk, michaelpage.co.uk, mirror.co.uk