Waarop let jy eerste wanneer jy iemand ontmoet of vir die eerste keer met iemand uitgaan? Party mense konsentreer op skoene of klere, terwyl ander na die oë of glimlag kyk.

Nou beweer wetenskaplikes egter jy moet liewer let op wat die mens eet of drink om uit te vind hoe hulle in werklikheid is.

In onlangse navorsing is tot die gevolgtrekking gekom mense wat van enigiets met ’n bitter smaak hou, is meer geneig tot Machiavellianisme, sadisme of narsisme. Dit beteken hulle kan dalk geveins, verwaand en sonder empatie wees.

Sielkundiges aan die Universiteit van Innsbruck in Oostenryk het 1 000 mense aan verskillende eksperimente onderwerp en hulle bestudeer. Hulle beweer dit is die eerste keer dat ’n skakel gevind is tussen die voorkeur vir ’n bitter smaak en “boosaardige persoonlikheidseienskappe”. “Die resultate dui aan dat die mate waartoe mense van voedselsoorte en drank met ’n bitter smaak hou, sterk verband hou met hoe donker hul persoonlikheid is,” is die gevolgtrekking waartoe hulle gekom het.

Produkte soos onversoete kakao, swart koffie en kinawater is in die eksperiment gebruik.

Produkte soos onversoete kakao, swart koffie en kinawater is in die eksperiment gebruik. Die navorsers het die 500 mans en vroue ’n lys voedselsoorte gewys waarop ewe veel soet, sout, suur en bitter produkte was. Hulle is toe gevra om op ’n sespuntskaal aan te dui hoeveel hulle van elke item hou.

Daarna het hulle vier vraelyste oor persoonlikheid gekry. Een het aggressie gemeet, ’n volgende die persoonlikheidseienskappe Machiavellianisme, psigopatie en narsisme, die derde lys ekstroversie, senutoestand, aangenaamheid, nougesetheid en emosionele stabiliteit, en die laaste een die geneigdheid tot sadisme of die omvattende peiling van sadistiese neigings.

'n Tweede, soortgelyke eksperiment met 450 mense het klaarblyklik die aanvanklike bevindings van die navorsingsprojek gestaaf.

“Algemene voorkeure vir bitter smake het na vore gekom as ’n sterk voorspeller van Machiavellianisme, psigopatie, narsisme en alledaagse sadisme,” is in die tydskrif Appetite bevestig.

Die rede hiervoor is dat dit gekoppel kan word aan die genieting van vrees en die opwinding wat dit verskaf. Bitter kossoorte stuur dikwels seine na ons brein dat hulle giftig is en dit kan moontlik ’n element van risiko byvoeg.

As jy dus ’n goeie indruk op die volgende mens wil maak met wie jy uitgaan, oorweeg gerus ’n teelepel suiker by jou koffie!

© Cover Media