Meer as 17 000 gesonde mense van 50 jaar en ouer is betrek by die studie deur akademici aan die Universiteit van Exeter en aan Kings College in Londen. Deelnemers is onder meer gevra hoe dikwels hulle woordlegkaarte, soos blokraaisels, invul.  Die resultate het getoon hoe meer gereeld mense woordlegkaarte invul, hoe beter vaar hulle in take waar aandag, redenasievermoë en geheue gemeet word. 

“Ons het ’n regstreekse verband gevind tussen gereeld woordraaisels invul en die snelheid en akkuraatheid van nege kognitiewe take waar onder meer aandag, redenasievermoë en geheue ’n rol speel,” het prof. Keith Wesnes gesê. “Dié mense wat aangedui het hulle vul gereeld blokraaisels in, het deurgaans beter presteer. En hoe meer dikwels hulle die raaisels ingevul het, hoe beter het hulle oor die algemeen gevaar.” 

Die blokraaiers se breine was gemiddeld 10 jaar “jonger” as die nie-blokraaiers s’n wat die korrtermyngeheue en die snelheid van grammatikale redenasievermoë betref.  Die navorsers hoop nou om, met behulp van ’n kliniese toets, die onderwerp verder te ondersoek. Die bevindings kan help met by die hantering van ouderdomsverwante gesondheidskwessies.

“Hierdie nuwe navorsing dui op ’n verband tussen woordraaisels, soos blokraaisels, en geheue- en dinkvaardighede, maar ons kan nie bevestig dat die gereelde invul van raaisels hierdie vaardighede gaan verbeter nie. Ten einde dit vas te stel, is die volgende belangrike stap om te toets of daar wel voordele is vir mense wat nié blokraaie doen nie en dan later begin om woordraaisels in te vul,” het dr. Doug Brown van die Alzheimervereniging bygevoeg.

Die volledige navorsingstuk is by die internasionale konferensie van die Alzheimervereniging (AAIC) voorgelê.