Wat is outisme?

Outisme of outismespektrum, soos dit ook bekendstaan, is ’n groep ingewikklede ontwikkelingsafwykings van die brein. Dit word dikwels ook omvattende ontwikkelingsversteurings genoem.

Dis baie algemeen en word by een uit elke 110 kinders gediagnoseer. Navorsing toon die versteuring kom vier keer meer by seuns as meisies voor. Daar is verskillende soorte en kombinasies simptome.

In die afgelope 30 jaar het navorsing getoon outisme is die gevolg van ontsteking van die sentrale senuweestelsel.

Volgens onlangse studies kan outisme deur veelvuldige genetiese komponente veroorsaak word. Ander bydraende oorsake kan blootstelling aan omgewingsfaktore wees, soos aan rubella by die ma. Tydens swangerskap kan chemikalieë soos talidomied en valproate ook ’n rol speel. Hoe erg die versteuring die kind beïnvloed, word gewoonlik bepaal deur hoe lank hy – voor, tydens of na geboorte – aan hierdie faktore blootgestel was.

Genetiese afwykings, soos die Fragile X-sindroom, knopvormige sklerose en Angelman se sindroom, kan ook ’n rol speel. Net ’n klein persentasie word hierdeur aangetas.

Wees bedag op die volgende gedrag:

  • Sukkel om sosiaal te verkeer
  • Sukkel met verbale en nie-verbale kommunikasie
  • Herhaal woorde en sinne
  • Sukkel met gewone lesse en om te leer
  • Ongewone bewegings, soos om die vingers te lek en heen en weer te wieg
  • Verkies meestal om alleen te wees

Indien jou kind hierdie simptome toon, beteken dit nie noodwendig hy ly aan outisme nie. As jy twyfel, besoek ’n professionele persoon wat kennis dra van hierdie versteuring, soos ’n neuroloog, sielkundige of pediater.

Bron: Outisme Wes-Kaap