Tydens onlangse navorsing is bevind dat die teëlpasspeletjie kan help om die lus vir rook stop te sit.

Sielkundiges van die Universiteit van Plymouth het ’n groep studente versoek om die tyd aan te teken wanneer hulle lus voel vir rook, hoe sterk dit is, en dan 15 minute later weer terugvoering te gee. Die helfte van hulle kon doen wat hulle wou tussen die twee kontrolerings, terwyl die ander helfte ’n iPad gekry het met die megatrefferspeletjie daarop en hulle moes dit ’n kwartier lank speel. Daar is bevind dat die spelers se lus met een-vyfde verflou het, vergeleke met dié wat nie Tetris gespeel het nie.

Daar is bevind dat die spelers se lus met een-vyfde verflou het, vergeleke met dié wat nie Tetris gespeel het nie.

Die navorsers glo die speletjie werk omdat dit dieselfde verstandelike prosesse gebruik as die gedeelte van die brein wat fantaseer oor die bevrediging van die lus.

"Dit is die eerste bewys dat kognitiewe tussenkoms buite die laboratorium aangewend kan word om die lus vir middels en aktiwiteite buiten eet te verlaag," het professor Jackie Andrade van die Plymouth-universiteit gesê.

“Ons dink die Tetris-uitwerking bring mee dat jy jou verbeel jy kry ’n sekere middel in. Wanneer jy nou 'n visueel interessante speletjie soos Tetris speel, word jou breinprosesse wat die verbeelding ondersteun, besig gehou. Dit is moeilik om jou iets duidelik voor te stel en terselfdertyd Tetris te speel."

31 voorgraadse studente, tussen 18 en 27 jaar oud, het aan die ondersoekspan se weeklange eksperiment deelgeneem. Die Universiteit van Tegnologie in Queensland, Australië, het ook insette gelewer.

"Die uitwerking van Tetris op lus was die hele week eenvormig en van toepassing op alle soorte luste. Mense het die speletjie gemiddeld 40 keer gespeel, maar dit het nie gelyk asof die uitwerking verflou nie," het professor John May, ook van die universiteit van Plymouth, bygevoeg.

“Hierdie bevinding is potensieel belangrik, aangesien die voordele van 'n tussenkoms wat slegs gewerk het omdat dit nuut en ongewoon was, mettertyd sou verflou namate deelnemers daaraan gewoond geraak het. "

© Cover Media