Volgens ’n onlangse studie kan drank sewe dae per week aansienlik slegter wees vir jou liggaam as wanneer jy ’n paar dae oorslaan.

Volgens ’n navorsingstuk wat in die Journal of Hepatology verskyn het, is die risiko van lewerskade aansienlik laer as jy elke week by een alkoholvrye dag hou.

Daar is voorheen algemeen aangeneem dat mense wat groot hoeveelhede alkohol drink, uiters vatbaar is vir alkoholsirrose. Die lewer kry dan permanente littekens, word beskadig en kan dus nie meer behoorlik funksioneer nie. Wetenskaplikes reken nou dat drinkpatrone ook ’n rol kan speel. Daar was 55 197 mense by die studie betrokke en by 342 van hulle is alkoholsirrose gediagnoseer. Hierdie inligting het die navorsers in staat gestel om risikoverhoudings te bepaal deur lewersiekte te verbind met lewenslange alkoholinname, asook met die reëlmaat waarvolgens mense drink en die soort drank wat hulle inneem.

'Om sewe dae per week te drink het aansienlik gevaarliker geblyk te wees as om vyf of ses dae te drink.'

Mense wat elke dag gedrink het, asook die totale hoeveelheid drank wat hulle ingeneem het, is as gevaarlik beskou. Om sewe dae per week te drink het aansienlik gevaarliker geblyk te wees as om vyf of ses dae te drink.

Dit het, interessant genoeg, ook voorgekom asof onlangse alkoholinname ’n belangriker rol speel as lewenslange drinkgewoontes by die voorspelling van alkoholsirrose.

"Ons studie dui vir die eerste keer op ’n verskil in risiko tussen elke dag se drinkery en om vyf of ses keer per week te drink," het dr. Gro Askgaard van die Universiteitshospitaal in Kopenhagen gesê.

“Ons meen die rede hiervoor lê miskien by die feit dat daaglikse blootstelling aan alkohol die herstel van die lewer inkort en lewerskade vererger."

Dit het ook geblyk dat wyn minder riskant is as bier of spiritualieë.

Oorweeg dit gerus om jou liggaam ten minste een dag per week vry te hou van drank, want dan is die besparing ten opsigte van jou gesondheid, kilojoules en geld mos ’n bonus.

© Cover Media