Akademici van die Universiteit van Kalifornië, San Diego, het meer as 1 000 middelklas- mans en vroue in die staat gemonitor. Deur die loop van byna drie dekades is die deelnemers elke vier jaar beoordeel met ’n standaardtoets vir demensie, bekend as die Mini Mental State Examination. 

Daar is bevind dat onder die deelnemers van 85 jaar en ouer, die individue wat vyf tot sewe dae per week “matig tot swaar” drink, se kans om kognitief gesond te wees twee keer so groot as niedrinkers s’n was. 

“Die ondersoek is uniek, want ons het mans en vroue se kognitiewe gesondheid op ’n hoë ouderdom beoordeel en bevind alkoholgebruik word nie net met ’n laer sterftesyfer verbind nie, maar ook met ’n groter kans om tot in bejaardheid kognitief gesond te bly,” sê dr. Linda McEvoy, senior navorser. 

Matig drink behels tot een alkoholiese drankie per dag vir ’n volwasse vrou van enige ouderdom en mans van 65 jaar en ouer; en tot twee drankies per dag vir volwasse mans jonger as 65. Swaar drink word gedefinieer as tot drie alkoholiese drankies per dag vir vroue van enige ouderdom en mans van 65 jaar en ouer; en vier drankies per dag vir volwasse mans jonger as 65. Meer as hierdie hoeveelhede word as oormatig gekategoriseer. 

Die navorsers het gemerk dat min mense in die kategorie van oormatige drinkers val. Die resultate toon dus nie hoe fuifdrinkery lewensduur en kognitiewe gesondheid kan beïnvloed nie. 

Die span sê ook die ondersoek dui nie daarop dat drank langer lewensduur en kognitiewe gesondheid tot gevolg het nie. Die gebruik van drank, in die besonder van wyn, word met hoër inkomste- en opvoedingsvlakke verbind, wat weer met laer vlakke van rook en geestesiekte en beter toegang tot gesondheidsorg verbind word.  

“Die ondersoek toon matig drink is dalk deel van ’n gesonde leefstyl om kognitiewe fiksheid in veroudering te handhaaf,” verduidelik die hoofskrywer, Erin Richard. “Maar dit is nie ’n aanbeveling dat almal moet drink nie. Party mense het gesondheidsprobleme wat deur alkohol vererger word en ander kan nie hul drinkery tot net ’n glas of twee per dag beperk nie."

"Vir sulke mense kan drink negatiewe gevolge hê.” 

Die bevindings is in die Journal of Alzheimer's Disease gepubliseer.