Oral in die wêreld het vroue hulself op die een of ander tydstip in hul lewe opgekrul op die rusbank bevind, met ’n warmwatersak op die maag, ’n stuk sjokolade in die hand en swetsend op wie ook al met die konsep van maandstondes vorendag gekom het. Premenstruele sindroom kan krampe, moegheid, geïrriteerdheid, kossmagtings en liggeraaktheid insluit, en nou beweer een uit elke vier mans dat hulle ook elke maand aan ‘manstondes’ onderwerp word.

"Hul manlike maat swaarder kry in sy tyd van die maand"
Die ondersoek, geloods deur vouchercloud.co.uk, het 2,412 mense gekies wat vir ten minste 12 maande in ’n verhouding was. Die helfte van die deelnemers was mans en daar is uitgevind dat ongeveer 26 persent van hulle aan simptome gely het wat met menstruasie geassosieer kan word. Hul vroulike maats het ook nie altyd met hierdie opvatting gespot nie, trouens, byna twee derdes van hulle het saamgestem dat ‘manstondes’ wel bestaan. Een vyfde van die vroue wat by die ondersoek betrokke was, het selfs beweer dat hul manlike maat swaarder kry in sy tyd van die maand.
"Verhoogde smagtings na kos"

Die vernaamste simptoom by die mans was geïrriteeerdheid (56 persent), terwyl 51 persent tweede was met die bewering dat hulle moeër gevoel het as gewoonlik. Volgens 47 persent het hulle verhoogde smagtings na kos ervaar, terwyl 43 persent van die manne wat ondersoek is, gedurig honger gevoel het.

Dieselfde getal manne het ook gesê dat hulle meer liggeraak was in hierdie tyd, terwyl 15 persent opgeblaas gevoel het.

Omdat baie van die vroue dit alles self moet deurmaak, was hulle in hierdie tyd simpatiek gesind teenoor hul maats se behoeftes. 43 persent het toegegee dat hulle die man in hul lewe spesiale onderskraging gee wanneer sy tyd van die maand aanbreek.

Dr Jed Diamond, skrywer van The Irritable Male, stem saam dat mans aan manstonde kan ly en dat dit in werklikheid gebeur, en hy noem die toestand die Geïrriteerde-Man-Sindroom.

Volgens die Britse koerant, The Telegraph, het hy in sy boek geskryf: “Daar word dit aanvaar dat vroue meer dikwels deur hul hormone aangedryf word en mans meer deur logika. Maar mans gaan deur ’n aantal hormonale siklusse en dit affekteer hul vlakke van energie, woede, geslagsdrang/libido en neiging tot geïrriteerdheid."

Die konsep van manstondes word lankal bestudeer – en daar is baie navorsers wat glo dat manlike hormoonvlakke saam met die siklus van die maan verander.

© Cover Media