Terwyl die VK se nasionale gesondheidsdiens tans twee en ’n half uur per week se matige oefening vir pensioenarisse aanbeveel, dui die nuutste navorsing daarop dat minder oefening ook voordelig kan wees vir hul gesondheid.

Navorsers aan die Saint-Etienne-Universiteitshospitaal in Frankryk het die gegewens van 123 000 mense van 60 jaar en ouer ontleed. Dit is oor ’n tydperk van 10 jaar versamel.

Hulle het bevind dié wat min oefening doen, se kans om in die studieperiode te sterf, is 22 persent minder as dié wat geen oefening doen nie.

Daarteenoor is die risiko van dié wat matige oefening doen 28 persent minder om te sterf en dié wat hoë vlakke van oefening handhaaf 35 persent minder as die risiko van mense wat ’n onaktiewe lewenstyl het.

Dr. David Hupin verduidelik in ’n verklaring hoewel die navorsers sê die studie is nie ontwerp om ’n oorsaak-en-gevolg-verhouding aan te dui wat algehele gesondheid betref nie, toon die resultate dat groter liggaamlike aktiwiteit groter gesondheidsvoordele vir ouer volwassenes inhou.

Die grootste sprong in gesondheid word bereik op die vlak van min oefening, terwyl die matige en hoë vlakke minder van ’n daadwerklike effek op gesondheid het. David voeg by laer vlakke van oefening kan gelykgestel word aan ’n daaglikse flink stappie van 15 minute.

Hy sê ook ’n hoë ouderdom is nie ’n verskoning om nie oefening te doen nie. Dit is algemeen bekend dat fisieke aktiwiteit ’n beter algehele effek het op gesondheid as enige mediese behandeling. Maar minder as 50 persent van ouer mense doen die weeklikse aanbevole minimum van 150 minute van matige oefening of 75 minute van strawwe oefening.

David sê mense moenie die hoeveelheid oefening in hul daaglikse roetine drasties vermeerder nie, maar eerder geleidelik.

Hy kom tot die gevolgtrekking dat 15 minute se daaglikse oefening ’n realistiese doelwit is vir ouer volwassenes. Geringe toenames in liggaamlike aktiwiteit kan party van hulle in staat stel om meer matige oefening by hul daaglikse roetine in te sluit, wat hulle nader sal bring aan die aanbevole 150 minute per week.

Die bevindinge van die navorsing is tydens die EuroPRevent 2016-konferensie in die tegnopark Sophia Antipolis in Frankryk aangebied.

Bron: Cover Media