Erkenning: Die meeste alkoholiste ontken hul probleem. Eers nadat hulle dit erken het, kan die soort behandeling gekies word.

Selfhelp: Boeke en internetnavorsing kan jou alkoholmisbruik leer weerstaan. Sukses hang af van hoe gemotiveerd iemand is, hoe goed hul ondersteuningsbasis is, hoe groot die probleem is en die beweegredes vir die misbruik. Vir baie mense is dié roete te moeilik.

Buitepasiënt-behandeling: ’n Ervare terapeut of sielkundige kan die alkoholis behandel. Kognitiewe gedragsterapie word gewoonlik gebruik. Die onderliggende rede vir die alkoholis se drinkery moet behandel word, asook die verslawing self.

ONTGIFTING en ’n rehabilitasiekliniek: Medikasie help die pasiënt om onttrekkingsimptome te beheer. Dit is gewoonlik die ideale keuse, want dit vorm die grondslag vir ’n nuwe leefstyl. Behandeling deur opname sluit in terapeute, ondersteuningsgroepe, familiebetrokkenheid, mediese en pastorale sorg.

Kry hier hulp: Bel Sanra by 011-482-1070 of die Elimkliniek by 011-975-2951.

Bron: Huisgenoot, 17 Januarie 2013

Alkoholisme en jou liggaam