Navorsers aan die Universiteit van Buffalo in New York het byna 300 mense by hul ondersoek betrek en hulle gevra waarom hulle van alleentyd hou.

Party van die deelnemers is as antisosiaal beskou, want hulle was bang en skaam en het alleenheid verkies ten einde sosiale situasies te vermy. Ander is as onsosiaal beskou. Hoewel dié groep tog sosialiseer, is hulle doodgelukkig wanneer hulle alleen is. Gewoonlik werk hulle in dié tyd aan kreatiewe projekte.

Kreatiwiteit kan stres drasties verlaag aangesien die brein toegelaat word om optimaal doeltreffend te werk. Dit stel die goedvoelstof dopamien vry en die gepaardgaande laer stresvlak word verbind met beter gesondheid van die hart en brein.

“Skaam en sku mense is moontlik nie in staat om hul alleentyd vreugdevol en produktief te gebruik nie, want hul aandag word afgelei deur hul vrese en hul gewaarwording dat hul onttrekking uit negatiwiteit spruit,” is die mening van dr. Julie Bowker, die hoofskrywer van die studiestuk.

Hulle kan kreatief dink en nuwe idees ontwikkel.

Maar dit geld nie mense wat gemaklik is in sosiale situasies sowel as wanneer hulle alleen is nie.

“Hulle kry dalk net genoeg interaksie met hul portuurgroep sodat wanneer hulle alleen is, hulle in staat is om die alleenheid te geniet,” het dr. Bowker voortgegaan.

“Hulle kan kreatief dink en nuwe idees ontwikkel, soos byvoorbeeld ’n kunstenaar in ’n ateljee of akademikus in ’n kantoor.”

Dr. Bowker het tot die slotsom gekom die resultate toon dat “motivering saak maak” en dat die kies van “ek-tyd” beslis voordelig is vir kreatiwiteit.

“Aangesien die jongste bevindings dit met kreatiwiteit verbind, is ons van mening dat ongeselligheid beter getipeer kan word as ’n moontlike vorm van sosiale onttrekking,” het sy gesê