Daar is bevind voortieners wie se pa goed by ouerskap aangepas het, het minder gedragsprobleme.

In ’n ondersoek wat in die aanlyn joernaal BMJ Open gepubliseer is, het navorsers van die Oxford-universiteit bevind mans wat hul rol as pa omarm en vroeg aan selfversekerd voel, maak kinders groot wat ’n kleiner kans het om probleme te ervaar wanneer hulle hul tienerjare nader.

En die bevindinge dui daarop dis nie die hoeveelheid tyd wat ’n pa saam met sy kind deurbring wat die grootste invloed het nie, maar eerder hoe hy homself as ’n ouer beskou.

Die ouers van meer as 10 440 kinders van die suidweste van Engelend is vir die ondersoek uitgevra. Hulle het toe hul kinders agt maande oud was ’n opname voltooi wat onderwerpe gedek het soos hulle en hul kind se geestesgesondheid, hul houding oor ouerskap, tyd aan kindersorg bestee, hul kind se gedrag en ontwikkeling en besonderhede van hul huishoudelike inkomste en opvoeding.

Toe die kinders nege en 11 was, is die gesinne weer uitgevra. Altesaam 6 898 kinders was op nege jaar steeds deel van die ondersoek en 6 328 op 11 jaar.

Daar is bevind pa’s wat hoër punte vir hul emosionele reaksie gekry het, was 21 persent minder geneig om kinders met gedragsprobleme op nege jaar te hê en 19 persent op 11 jaar. Die pa’s wat hoë punte behaal het vir hul sekuriteit in hul rol as ouer het nog ’n kleiner kans vir probleme gehad, met ’n 28 persent laer kans vir voortienerprobleme vir albeie geslagte.

“Positiewe ouerskap deur pa’s kan op ’n aantal maniere tot goeie uitkomste by kinders bydra,” skryf die navorsers.

“Betrokke pa’s kan kinders indirek beïnvloed deur ’n bron van bevorderlike en emosionele steun vir ma’s te wees, wat meer van die direkte sorg vir kinders verskaf. Die moontlike positiewe uitwerking daarvan op ma’s se welstand en ouerskapstrategieë kan dan tot beter uitkomste vir die kinders lei. Daar is bewyse dat pa’s se betrokkenheid ook die impak kan verlig van faktore soos moederlike depressie, wat bekend is dat dit kinders se risiko vir gedragsprobleme verhoog.”

Hulle voeg by groter ouerbetrokkenheid kan ook lei tot of ’n manifestasie wees van ’n “gelukkige en kohesiewe gesin”, wat beter uitkomste in kinders na vore kan bring.

Cover Media