Dit kom voor asof die blote feit dat jy alkohol inneem, jou aantrekliker kan maak vir  ’n bystander, afgesien van die feit dat dit aan drinkers bier-oogklappe verskaf. Wel, in elk geval wat student-bystanders betref.

Wetenskaplikes by die Universiteit van Houston het ’n groep studente ondervra en hulle het gevind dat die studente mense wat sosiaal drink aantrekliker vind as geheelonthouers.  Persone wat straf drink het die swakste gevaar, terwyl gerehabiliteerde alkoholiste beter gevaar het en  die geheelonthouers geklop het.

’n Studiegroep van 594 heteroseksuele voorgraadse studente by ’n universiteit in Suid-Amerika is gevra om ’n versameling van 25 foto’s ten opsigte van voorkoms te evalueer. Hulle moes, op ’n skaal van 0 tot 7, punte toeken ten opsigte van aantreklikheid, intelligensie, innemendheid en toeganklikheid.

Een uit vier stellings is gebruik om die foto’s te beskryf: hierdie student drink dikwels straf, hierdie student drink sosiaal en by geleentheid, hierdie student drink glad nie en hierdie student is ’n gerehabiliteerde alkoholis en vermy dus drank.

Sosiale drinkers was aan die bopunt, met ’n  gemiddelde telling van 3,69, terwyl die gerehabiliteerde alkoholiste nie ver agter was nie, met 3.42.  Die derde plek het gegaan aan die groep wat nee gesê het vir drank, met 3.27, terwyl dié wat straf gedrink het, agterna gestrompel het met 2.86.

Die beskrywings is verander soos wat die groep ondervra is en sodoende kon die navorsers tot die gevolgtrekking kom dat dit die etikette was wat die resultate beïnvloed het, eerder as die foto’s self.

Die studie is in die tydskrif Addictive Behaviours gepubliseer, en die navorsers het te kenne gegee dat matige drinkgewoontes in Westerse lande sosiaal geassosieer word met koel wees.

Die span het ook ’n  sielkundige verskynsel, genaamd homofilie, in die resultate blootgelê. Homofilie word beskryf as die tendens wat individue het om met diegene om te gaan en te bind wat soortgelyk is aan hulle. Soort soek dus soort.

© Cover Media