Akademici aan die Harvard T.H. Chan-Skool vir Openbare Gesondheid het ’n omvattende ontleding gedoen van die uitwerking wat laerisiko-leefstylfaktore op lewensverwagting in Amerika het. 

Die navorsers het gekyk na 34 jaar se data van 78 800 vroue en 27 jaar se data van 44 350 mans wat aan die Nurses’ Health Study en die Health Professionals Follow-up Study deelgeneem het.

Hulle het hul ondersoek toegespits op hoe vyf laerisiko-leefstylfaktore sterflikheid kan beïnvloed. Dié vyf faktore is nie rook nie, lae liggaamsmassa-indeks, ’n halfuur of langer se matige tot strawwe oefening per dag, matige alkohol-inname en ’n gesonde dieet.

Daarvolgens raam hulle die studiedeelnemers wat nie een van die vyf gewoontes aangekweek het nie, het op 50 jaar ’n lewensverwagting van nog 29 jaar vir vroue en 25,5 jaar vir mans. Maar diegene wat voldoen het aan al vyf vereistes se lewensverwagting op 50 jaar is geskat op nog 43,1 jaar vir vroue en 37,6 jaar vir mans. 

Met ander woorde, vroue wat al vyf gesonde gewoontes gehandhaaf het, het gemiddeld 14 jaar langer geleef en mans wat dit gedoen het 12 jaar, vergeleke met dié wat nie gesonde gewoontes gehandhaaf het nie. 

Die studie beklemtoon die belangrikheid van gesonde leefstylgewoontes

Vergeleke met diegene wat geen van die gesonde leefstylgewoontes gevolg het nie, was dié wat al vyf gevolg het, se kans 24% kleiner om tydens die studieperiode te sterf. 

“Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om gesonde leefstylgewoontes te volg om langlewendheid in die Amerikaanse bevolking te verbeter,” sê dr. Frank Hu, senior skrywer van die studie. 

Tog sê hy bitter mense leef gesond. "Daarom moet openbare beleid meer klem plaas op gesonde eetgewoontes en om sosiale omgewings te skep wat bevorderlik is vir gesonde eetgewoontes en leefstyle.” 

Die volledige uitslag van die ondersoek is in die vaktydskrif Circulation gepubliseer.