Die Demokratiese Alliansie (DA) in die Noord-Kaap wil hê die onderwysdepartement moet maatreëls opskerp om onderwysers aandaggebrek-hiperaktiwiteitsindroom (AGHS) beter te help verstaan. Dit volg ná ’n studie deur die Universiteit van die Wes-Kaap waarin bevind is laerskoolonderwysers in die provinsie weet nie juis wat die oorerflike, neurologiese toestand behels nie.

Die drie primêre kenmerke is hiperaktiwiteit, impulsiwiteit en onoplettendheid. Behandeling sluit in mediese, sielkundige en opvoedkundige ingryping, asook gedragsbestuur.

Vir die studie, wat in Mei in die SA Joernaal van Opvoeding gepubliseer is, is ’n peiling onder 200 onderwysers van laerskole in die Noord-Kaap gedoen om hul kennis oor AGHS en die bestuur daarvan in die klaskamer te bepaal.

Daar is bevind net 45 persent van die onderwysers het korrek op vrae reageer, 31 persent het wanopvattings oor AGHS gehad en 22 persent het verkeerde antwoorde verskaf.

“Die resultate van die studie kan help bepaal watter inligting onderwysers tydens voorgraadse onderwysopleidingsprogramme en indiensopleiding oor AGHS ontvang,” skryf die navorsers. “Deur onderwysers te vra watter stappe hulle doen wanneer ’n kind spesifieke onvanpaste gedrag openbaar, kan ons inligting kry oor onderwysers se kennis, opleiding en toepassing van ingryping-/bestuurstegnieke.”

Volgens die studie sal dit ook voordelig wees as skoolsielkundiges as konsultante kan optree. So kan hulle dan onderwysers waarneem wat met ’n kind met AGHS werk, ingrypings help implementeer en die leerkragte uitvra oor hul tegnieke en hindernisse.

“Dit sou nuttig wees as die departement van basiese onderwys kon wegdoen met klasse vir kinders met spesiale behoeftes of ondersteuningspanne kon saamstel om onderwysers te help wat met kinders met spesiale behoeftes werk. Die akademiese en sosiale uitkoms vir kinders met AGHS kan verbeter as bestuurstegnieke geïmplementeer sou word. Kinders met AGHS -simptome kan dus gehelp word om te funksioneer om hul volle potensiaal te bereik.”

Die navorsers sê dit kan tot ’n doeltreffender opvoedingstelsel bydra. Die DA in die Noord-Kaap het Maandag in ’n verklaring gesê dis belangrik dat die onderwysdepartement onderwysers genoegsaam oplei om vir alle leerders ’n goeie leeromgewing te skep.

Aangesien onderwysers ’n groot deel van die dag met hul leerders deurbring, is hulle in die ideale posisie om moontlike simptome van AGHS te identifiseer en dit met die ouers te bespreek, sê Safiyia Stanfley, die DA se provinsiale woordvoerder oor opvoeding. “Onderwysers moet toegerus word met die nodige kennis en weet hoe om hierdie kinders by die kurrikulum te betrek.”

Sy het egter bygevoeg onderwysers het reeds ’n vol rooster en moenie oorlaai word nie. “Ons verwag beslis nie dat onderwysers ook dokter moet speel nie, maar ons wil hê hulle moet die simptome ken. Die DA glo alle kinders met ’n regverdige kans in die lewe kry. Ons kan nie ’n kind geleenthede ontsê omdat hy of sy AGHS het nie.”

Health24