Navorsers aan die Universiteit van Montreal se Hospitaalnavorsingsentrum (CRCHUM) het ’n studie van stapel gestuur waarin bevind is dat meer as die helfte van die huisdokters in Kanada steeds handapparate gebruik om bloeddruk te meet. Die navorsers waarsku dat die gebruik van “uitgediende tegnologie” tot ’n verkeerde diagnose kan lei.

“Ongeveer 20 persent van die mense wat behandeling vir hoë bloeddruk ontvang, het in werklikheid nie ’n probleem nie. Hulle het ook nie medikasie nodig nie,” het die hoofskrywer, prof. Janusz Kaczorowski, gesê. “Dit is hoofsaaklik daaraan te wyte dat hul bloeddruk nie behoorlik gemeet is nie.”

Bloeddruk is die druk wat die bloed op die wande van are uitoefen. Dit word na gelang van die aar in die arm bepaal en word in twee getalle uitgedruk: die waarde wanneer die hart saamtrek (sistoliese bloeddruk) en die waarde wanneer die hart tussen twee sametrekkings ontspan (diastoliese bloeddruk).

Die bloeddruk is normaal wanneer die sistoliese meting laer is as 140 mmHg en diastoliese druk is laer as 90 mmHg. Enigiets bo hierdie waardes beteken dat die persoon aan hoë bloeddruk (hipertensie) ly.

Janusz voeg by dat die toerusting vir bloeddrukmeting in die afgelope 20 jaar aansienlik verander het en ’n stygende aantal mediese klinieke is met outomatiese elektroniese instrumente toegerus. Hy moedig dokters en pasiënte aan om die nuwe tegnologie aan te vra as hulle onseker is oor bloeddruklesings wat in die verlede geneem is.

“Die klinieke moet outomatiese instrumente gebruik,” het hy gemaan. “Hulle is wel duurder, maar hulle is meer akkuraat, want hulle neem verskeie metings. Meting met die hand is aanvaarbaar indien dit behoorlik gedoen word, maar dit is heel dikwels nie die geval nie. Dit verg 12 tot 15 minute om bloeddruk reg te neem.

Ons weet ’n besoek aan ’n dokter duur gemiddeld 10 minute. Ons sal die lengte van die besoeke moet heroorweeg sodat die pasiënt alleen gelaat kan word in ’n vertrek terwyl die bloeddruk geneem word.

Die volledige studie is in die tydskrif Canadian Family Physician gepubliseer.

@ Cover Media