Dit beteken hulle is meer geneig tot siektes soos Parkinson se Siekte. Navorsers by die universiteit van Szeged in Hongarye het tot dié gevolgtrekking gekom nadat hulle die breine van 53 mans en 50 vroue, met ’n gemiddelde ouderdom van 32 jaar (ouderdomme het van 21 tot 58 gewissel) geskandeer het.

"Dis die gedeelte van die brein wat met beweging en emosionele prosessering werk"

Die resultate het verskille in die subkortikale breinstrukture van die twee geslagte getoon.

Benewens die feit dat mans se grysstof teen ’n vinniger tempo afneem as dié van vroue, verloor mans ook meer grysstof as vroue in die koudaat-nukleus en die putamenvolume. Dis die gedeelte van die brein wat met beweging en emosionele prosessering werk.

Resultate is in die tydskrif Brain Imaging and Behaviour gepubliseer, en die wetenskaplikes noem die bevindings “merkwaadig”.

“Dit is merkwaardig dat die volume van grysstof ’n vinniger afname toon by mans as by vroue en dit beklemtoon die interaksie tussen veroudering en geslag op subkortikale strukture,” het hulle geskryf.

“Veranderinge van subkortikale strukture is konsekwent verwant aan verskeie neuropsigiatriese siektes (bv. Parkinson se Siekte, aandagtekorthiperaktiwiteitsindroom, ens.) Begrip van hierdie veranderinge kan verdere insig in die beloop en die prognose van hierdie siektes oplewer.”

Dit het ook getoon dat daar boonop 'n uitwerking ten opsigte van die talamus (die hoof-heruitsaaistasie wat inligting in die brein rondstuur) is.

Die navorsers het opgemerk dat hul studie moontlik kan help met inligting vir die behandeling van ander neurologiese siektes soos AGHS.

Vorige studies steun die nuwe bevindings, en hulle het gevind dat mans dubbel so geneig is om Parkinson se Siekte te kry as vroue. Die siekte affekteer rofweg 127,000 mense in die VK.

Mans het glo ook groter breine as vroue.

© Cover Media