As jy nadink oor die verskille tussen mans en vroue, word daar dikwels aangeneem dat die manlike spesie beter is met die lees van padkaarte, navigasie en bestuur, aangesien hulle ’n beter sin vir rigting het.

Vroue hou aan om te argumenteer dat dit onregverdig is, maar daar is nou bewyse dat dit inderdaad waar kan wees. Onlangse navorsing, uitgelig deur MailOnline, het bevind dat mans die vroue die loef afsteek wanneer hulle hul pad moet vind na ’n bepaalde plek toe.

Toe albei geslagte opdrag gekry het om hul pad uit 'n virtuele doolhof te vind, het die manne gouer ontsnap en hulle het 50 persent meer uitdagings gedurende hul reis opgelos as die vroue.

Dames kan egter veilig voel in die wete dat hul sig oor die algemeen beter is as die mans s'n, aangesien agt persent van die manne kleurblind is, vergeleke by 0.5 persent van die vroue.

Die rede hiervoor is dat vroue twee kopieë van die X-chromosoom het wat die gene gekoppel hou aan die ligsensitiewe proteïne. As een van hulle nie lekker werk nie, kan die reserwechromosoom oorneem.

Dit sluit aan by ’n studie wat in 2012 in die VSA gedoen is en waar bevind is dat vroue die verskil tussen subtiele skakerings van blou, geel en rooi – wat bekend staan as die primêre kleure – beter onderskei as mans.

Dr Anne Moir, ’n vooraanstaande neurosielkundige en medeskrywer van Brain Sex, verduidelik hoe vroue hul oë anders gebruik as mans.

"Sy het beter perifere gesigsvermoë en sien meer detail raak, terwyl sy gesigsvermoë afstande beter kan skat,” het sy aan MailOnline gesê.

Daar word gedink dat hierdie neiging sy oorsprong het in die tydperk toe mans gejag en kos bymekaargemaak het, dus het hulle skielike bewegings langs die pad nagespoor, terwyl vroue meer aandag geskenk het aan hul dagtake, soos koskook en versorging. Vroue het bowendien meer keëls en stafies – selle in die oog wat lig ontvang – in hul oë om hul sig te verbeter.

Dr Moir lig ook die feit uit dat vroue ’n sagter benadering het as mans, aangesien vroue tot twee keer meer sensitief is as mans is.

In 2009 het ’n studie aangedui dat die sensoriese reseptore van mense met klein vingertjies nader aan mekaar is en dit veroorsaak dat hulle meer reaksie toon op aanraking.

"Vroue se sintuie is oor die algemeen skerper,” merk die gesondheidskundige op. “Die vrou is neurologies aangelê om versigtig te wees.”

Mans het egter nog nie die onderspit gedelf nie, aangesien hul pyndrempel hoër is as dié van vroue. Dit is wel nie wetenskaplik bewys nie, maar die universiteit van Leeds wyt dit aan kulturele verwagtinge, aangesien mense aanneem dat mans meer macho is en ook meer bestand teen pyn is as vroue.

"Hoë vlakke van stoïsisme word tradisioneel met mans geassosieer en hoë vlakke van sensitiwiteit met vroue,” het dr Osama Tashani, die pynwetenskaplike wat die studie gelei het, sy vorige bevindings verduidelik.

© Cover Media