Grootword saam met sibbes kan jou heelwat lesse leer ten opsigte van mededeelsaamheid, bedagsaamheid en seker maak dat jy die eerste by die koekieblik uitkom.

Hoewel dit heelwat voordele inhou om broers en susters te hê, word in onlangse navorsing beweer mense wat uit ’n groot gesin kom, kan probleme op skool ervaar.

Volgens ’n studie wat die Universiteit van Houston onderneem het, is kinders uit groot gesinne meer geneig om gedragsprobleme te openbaar en agter te raak in die klas.

Lees ook: Loopbaansukses reeds by geboorte bepaalbaar

“Gesinne kom te staan voor ’n aansienlike kompromis van hoeveelheid-gehalte: verhoging in gesinsgrootte verminder insette van die kant van ouers af, en dit verlaag prestasie ten opsigte van kognitiewe toetse en aanduidings van sosiale gedrag in die kindertyd,” verklaar die navorsingstuk.

“Wat van belang is, is dat ons bevind het hierdie nadelige uitwerkings is nie slegs tydelike onderbrekings ná die geboorte nie, maar dit duur voort deur die hele kinderjare.”

Die feit dat die wetenskaplikes meen die probleme kan voortduur tot in die vroeë volwassenheid, is kommerwekkend. As dit waar is, kan hierdie vroeë ondervindings mense lewenslank vorm.

“Baie van die gebeurtenisse in die vroeë kinderjare het ’n blywende uitwerking,” het dr. Chinhui Jyhn, die medeskrywer, gesê.

“Dit maak in baie opsigte ’n groter verskil as baie ander dinge wat later (in ’n kind se lewe) gebeur.”

Die deskundiges het, ten einde tot ’n gevolgtrekking te kom, gekyk na data van ouer kinders, en die tydperk ondersoek voor en nadat hul jonger sibbes gebore is.

Hoe meer kinders, hoe minder “ouerlike belegging”, wat beteken daar is minder tyd deurgebring saam met elke kind, die omgewing en beskikbare bronne, insluitend geld en boeke.

Lees ook: Laat selfsug oorneem volgende keer as jy siek is

Die studie het ook moeders getoets volgens die Kwalifiseringstoets vir die Gewapende Magte, wat inligting aangaande sosiaal-ekonomiese faktore onthul. Moeders met ’n lae puntetelling het moontlik geldelike probleme. Die bevindings was nie eenvoudig nie, aangesien dié waar die moeder se telling middelmatig was, minder geraak is deur sibbes. Die studie het ook in gebreke gebly om die vaders te ondersoek.

Kortom: Dit het gelyk asof kinders uit groot gesinne, met finansiële probleme, die meeste gely het.

“As jy deel is van ’n gesin met voldoende hulpbronne, is sommige van hierdie dinge nie van toepassing nie,” het Chinhui dit opgesom.

“Wanneer die tweede kind sy opwagting maak, is daar minder tyd en minder aandag, maar in ’n omgewing met meer hulpbronne is dit nie so erg stremmend nie.”

© Cover Media