Susan Boyle het onthul Asperger se steuring, ’n vorm van outisme, is by haar gediagnoseer.

Moontlike tekens en simptome van Asperger se steuring:

  • Terwyl outisme gekenmerk word deur ’n ernstige onttrekking van die res van die wêreld, ervaar met Asperger se steuring afsondering weens hul swak sosiale vaardighede en eng belangstellings.
  • Sosiaal ongemaklik, neem beeldspraak letterlik op en is nie in staat om gewone sosiale reëls te verstaan nie.
  • ’n Oënskynlike gebrek aan empatie.
  • Toon ongewone nieverbale kommunikasie, soos ’n gebrek aan oogkontak, min gesigsuitdrukkings, of onbeholpe liggaamshouding of –gebare.
  • Lomp en swak gekoördineerde motoriese bewegings en vreemde liggaamshouding.
  • Praat met ’n eentonige of stram stem of ongewoon vinnig.
  • Baie kinders met Asperger se steuring het ’n besondere aanleg op ’n spesifieke gebied, soos musiek of wiskunde.
  • Asperger se steuring kan nie genees word nie, maar behandeling soos spesiale onderrig, arbeidsterapie en terapie vir sosiale vaardighede kan hulle beter help funksioneer.

Bronne: Bang Showbiz, Mayoclinic.com, Health24, WebMD