Navorsers het bevind gereelde hoë alkoholverbruik van 16-jarige ouderdom af verhoog die glukosekonsentrasie in ’n vrou se bloed – ’n risikofaktor wat die siekte later kan aanwakker. Hierdie skakel is nie by mans gevind nie.

Tipe 2-diabetes is wanneer ’n mens nie genoeg insulien in hul liggaam vervaardig nie of hul liggaam reageer nie op die regte manier op die insulien nie.

In die heel eerste studie in sy soort is 897 mense wat van 1981 betrokke was by die Northern Swedish Cohort-studie 27 jaar lank nagevolg. Almal het vraelyste ontvang rakende hul alkoholinname op 16, 18, 21, 30 en 43 jaar. Daar was vrae soos: Hoe dikwels drink jy alkohol? en Hoeveel drink jy per keer? Fuiwery by vroue het beteken om minstens een keer per maand vier of meer gewone sopies bier, spiritualieë of wyn weg te sluk, terwyl dit vir mans vier drankies beteken het.

Mense se bloedglukosevlakke is ná die laaste vraelys deur middel van ’n bloedmonster gemeet. Daar is gevind dat, in die geval van vroue, die totale alkoholinname en die gedrag van fuiwery op 43 beduidend verbind kan word aan hoër bloedglukosevlakke, benewens hul rookstatus, liggaamsmassa-indeks (LMI) en hoë bloeddruk.

Die skakel was egter afwesig by mans, terwyl LMI en hoë bloeddruk bloot gekoppel word aan verhoogde glukosevlakke.

“Ons bevindings toon dat hoë alkoholinname tussen 16 en 43 jaar verbind word met hoër bloedglukosevlakke by vroue, maar nie by mans nie,” het die hoofskrywer, dr. Karina Nygren, van die Umea-universiteit in Swede, gesê. Hoër bloedglukose is ’n risikofaktor by die ontwikkeling van tipe 2-diabetes. Ons data stel voor dat indien ons mense nou bewus kan maak van die feit dat hoë alkoholinname op ’n jong ouderdom tot ’n risiko later in hul lewe kan lei, dit ’n positiewe uitwerking op hul gesondheid kan hê.

“Hoewel daar biologiese verklarings is vir die rede waarom alkohol regstreeks kan lei tot verhoogde glukosevlakke in die bloed, is die verskil tussen die mans en vroue in ons studie moeiliker om te verduidelik.”

Die bevindings is in BMC Public Health gepubliseer.