Baie vroue voel dat die afname in hul vrugbaarheidsvlakke hulle onder druk plaas om met 'n gesin te begin, maar loopbaan- en finansiële druk veroorsaak dikwels dat hulle besluit om te wag.

Lees ook: Meer seks gee mans se vrugbaarheid ’n hupstoot

Alhoewel die biologiese horlosie voorttik, is daar in 'n nuwe studie, geloods deur die Ohio-Staatsuniversiteit, wat bepaal dat diegene wat besluit om moederskap uit te stel tot hul laat twintigs of vroeë dertigs, meer geneig is om gesond te wees teen veertig. Dié wat in die ouderdomsgroep 15 tot 24 vir die eerste keer geboorte geskenk het, het later in die lewe die voor moontlikheid van swakker gesondheid te staan gekom.

Vroue wat getroud was toe hulle met 'n gesin begin het, het beter gesondheid geniet

“Ons moet nog steeds bekommerd wees dat vroue wat in hul vroeë twintigs geboorte geskenk het meer gesondheidskwessies ervaar wanneer hulle die middeljare bereik as dié wat langer wag,” het dr Kristi Williams, medeskrywer van die studiestuk en medeprofessor in sosiologie aan die universiteit, gesê.

Die studie – wat in die Journal of Health and Social Behaviouir gepubliseer is – het data van 3,348 vroue wat deelgeneem het aan die National Longitudinal Survey of Youth 1979, ontleed.

Die vroue wat ondersoek is, het tussen die ouderdomme 15 en 35 geboorte geskenk en daar is tussen 1979 en 2008 elke paar jaar onderhoude met hulle gevoer.

Lees ook: Hoe om vir swangerskap voor te berei

Wanneer hulle die ouderdom van veertig jaar bereik, is hulle gevra om hul gesondheid op 'n skaal van swak tot uitstekend te beoordeel. Die resultate van vroue wat vir die eerste keer tussen 15- en 19-jarige ouderdom moeders geword het, is vergelyk met dié van 20- tot 24-jarige eerstekeermoeders en ook met dié in die ouderdomsgroep 25 tot 35.

Daar is gevind dat moeders in die oudste groep oor die algemeen beter gesondheid geniet het as hul jonger eweknieë. Resultate het ook getoon dat vroue wat getroud was toe hulle met 'n gesin begin het, beter gesondheid geniet het wanneer hulle hul veertigerjare bereik.

© Cover Media