Selfs al kan jy nie wysie hou om jou lewe te red nie, kan dit die moeite werd wees om navraag te doen oor plaaslike koorgroepe of ’n karaokesessie saans saam met kollegas. Navorsers aan die Universiteit van Oxford glo dit is die beste manier om mense nader aan mekaar te bring.

Ten einde hul teorie te bewys, het die navorsers aan mense wat sang, kreatiewe skryfkuns en handwerk in die aandskool studeer het, gevra hoe hulle met hul klasmaats oor die weg kom. Studente in die drie groepe was nou wel ná sewe maande ewe vriendelik teenoor mekaar, maar die resultate het getoon dat diegene wat sang geneem het, die gouste vriende gemaak het.

“Ons het verwag dat die studente in die sangklasse ná sewe maande nader aan mekaar sou wees as dié in die ander klasse. Ons het egter iets heel anders ontdek,” het die navorser Eiluned Pearce verduidelik.

“Daar was van die begin af ’n duidelike verskil tussen dié wat gesing het en dié wat nie gesing het nie.”

Die studie, wat in die Royal Society se tydskrif Open Science gepubliseer is, kom selfs tot die gevolgtrekking dat dit die rede kan wees waarom sang en dreunsang dikwels ’n wesenlike rol speel in godsdiens. Die wetenskap toon dat die sametrekking van die stembande die beste manier is om mense te help om gemaklik met mekaar te verkeer.

“Samesang het die ys beter gebreek as die ander aktiwiteite en die groep gouer bymekaargebring, want dit het die gevoel van samehorigheid tussen klasmaats reg aan die begin van die kursus aangehelp,” sê sy. “Op die lange duur kom dit voor asof alle groepsaktiwiteite mense net so bymekaarbring."

“In die klasse waar daar nie gesing word nie, word bande gesmee wanneer mense met mekaar in die klas of gedurende pouses gesels. Maar dit is die eerste duidelike bewys dat samesang ’n kragtige manier is om ’n hele groep gelyktydig saam te bind.”

Vorige studies het getoon dat groepsang aan mense hierdie soort hupstoot kan gee omdat gesinchroniseerde asemhaling die goedvoel-chemikalieë in die brein vrystel. Daar word selfs geglo dat dit die immuniteitstelsel, asook die simptome van Alzheimersiekte, kan verlig.

© Cover Media