Wie weet, dalk het jy self dit ook reeds oorweeg.

Lees ook: Hoe 'n vriendelike, empatiese stem aan die ander kant van Sadag-hulplyn iemand se lewe kan red

Selfdood bring ingrypende veranderinge mee. Daar's pyn, die verlammende gevoel van verlies en selfs ook frustrasie wat na vore kom vir diegene wat agterbly. Veral as daar geen oënskynlike rede tot die daad bestaan het nie.

Wat dit nog verder kompliseer, is die stigma wat deur mense en ook gemeenskappe aan selfdood gekoppel word. Een van die wanopvattings is dat mense wat hul eie lewens neem, of probeer neem het, nie hulp soek nie en daarom nie die nodige hulp sal ontvang nie.

Soms word hulle as lafhartig of sommer net aandagtrekkers bestempel. Boonop word daar ook gereeld saggies agter 'n bak hand gefluister wanneer iemand selfdood gepleeg het, so asof dit 'n sappige skinderstorie is wat die kinders nie van moet weet.

Erger nog, dis dalk 'n aansteeklike siekte. . .

Dis juis optrede soos hierdie wat daartoe lei dat mense wat hulp nodig het, in baie gevalle nie kans sien om daarvoor te vra nie.

Saterdag, 10 September 2016, is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) as Internasionale Selfdoodvoorkomingsdag aangekondig. Daarmee saam het ontstellende nuwe statistieke die lig gesien.

Soos dat selfdood tweede in die ry staan waar dit lewens van 15-29-jariges eis.

Dat meer as 800 000 mense jaarliks sterf as gevolg van selfdood. Dit is maar 'n druppel in die emmer gereken teen diegene wat pogings tot selfdood aanwend.

In Suid-Afrika neem gemiddeld 21 Suid-Afrikaners hul eie lewe.

Lees ook: Bekommerd oor selfdoodwoorde op Facebook? Hier is hulp

Wêreldwyd word die inname van plaagdoder, gebruik van vuurwapens en hang as die algemeenste metodes vir selfdood aangewend.

Wie word as risiko's vir selfdood beskou?

Selfdood in lande met 'n hoër inkomste word gewoonlik aan geestesversteurings, depressie en alkhoholmisbruik gekoppel.

Dan is daar ook die impulsiewe optrede waar mense selfdood pleeg na byvoorbeeld verbrokkelde verhoudings, chroniese siekte en finansiële probleme.

Ander faktore wat tot selfdood kan lei:

1. Konflik

2. Rampe

3. Geweld

4. Misbruik

5.'n Gevoel van isolasie

6. Boeliery het so toegeneem, veral onder jong kinders, dat dit gewis as een van die groot oorsake van selfdood onder kinders lei.

Kan selfdood verhoed word?

Volgens die WGO-verslag kan dit wel verhoed word deur 'n paar voorsorgmaatreëls in plek te stel:

1. Verminder toegang tot dit wat ingespan word om selfdood te pleeg (plaagdoders, vuurwapens, sekere medikasies)

2. Verantwoordelike verslaggewing deur die media

3. Hersiende alkoholbeleid om die skadelike gebruik daarvan te verlaag

4. Vroeë identifikasie, behandeling en sorg van mense met geestelike en afhanklikheids-stoornisse gediagnoseer is

5. Lei nie-gespesialiseerde gesondheidswerkers op om selfdoodgedrag te kan evalueer en bestuur

6. Opvolg-sorg vir diegene wat reeds selfdood probeer pleeg het.

Wat is die waarskuwingstekens waarvoor jy op die uitkyk moet wees?

Wees meer bedag op die mense rondom jou, ongeag vriende of familie of selfs kollegas, se gedrag. Wys dat jy omgee. Dit is al klaar 'n stap na die lig vir iemand wat selfdood oorweeg.

Fisiese veranderinge:

1. Groot veranderinge aan slaappatrone - té veel of té min

2. Verlies aan energie

3. Verloor belangstelling in voorkoms of persoonlike higiëne

4. Verloor belangstelling in seks

5. Uiterste en skielike veranderinge in eetgewoontes - 'n toename of afname in aptyt

6. Gewig optel of verloor

7. Toename in geringe siektes

Gedragspatrone

1. Alkohol- of dwelmmisbruik

2. Bakleierig en/of verbreek die wet

3. Onttrekking van familie en vriende

4. Staak aktiwiteite wat voorheen belangrik was

5. Beseer hom-/haarself

6. Begin sake in orde kry, gee byvoorbeeld besittings weg wat van besondere waarde of betekenis was

7. Skryf selfdoodbrief of afskeidsbriewe aan mense

8. Optredes wat nie eie aan hom/haar is nie - soos die neem van risiko's of roekeloosheid

9. Onverklaarbare trandedal

10.Emosionele uitbarstings

Wat in gesprekke kan opduik

Hierdie is waarna jy moet luister, bo en behalwe wanneer iemand oor selfdood of die dood praat, of sover jy weet dit beplan:

1. Geen toekoms nie - "Wat is die punt daarvan. Dit gaan nooit beter gaan nie"

2. Skuldgevoelens - "Dis als my skuld. Ek is die een wat die blaam moet dra"

3. Ontvlugting - "Ek kan dit nie meer langer verduur nie"

4. Eensaamheid - "Ek's op my eie aangewese, niemand gee vir my om nie"

5. Seergekry - "Ek sal nooit weer dieselfde wees nie, ek het onstelbaar seergekry"

6. Hulpeloos - "Niks wat ek doen of sê, maak die geringste verskil nie. Dis buite my beheer"

Hier's hulp, inspirerende lesersverhale en meer as jy weet van iemand wat aan depressie ly en daarom selfdoodgedagtes koester.

Bronne: suicideline.org.aus, who.org