Die navorsing, The Study on Global Ageing and Adult Health (SAGE) deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO), het meer as 35 000 mense bo 50 betrek in China, Ghana, Indië, Meksiko, die Russiese Federasie en Suid-Afrika. Sewe-en-sewentig persent van die Suid-Afrikaners in die studie het aan hoë bloeddruk gely.

Volgens die navorsers is hipertensie nou selfs ’n groter probleem hier te lande as MIV. “Die WGO skat antiretrovirale middels (ARV-middels) word verskaf aan meer as die helfte van die bevolking wat daarvoor in aanmerking kom. In teenstelling hiermee toon nuwe data van die WGO vir Ghana en Suid-Afrika minder as ’n tiende van lyers aan hoë bloeddruk het toegang tot doeltreffende behandeling,” lui ‘n artikel in dieselfde joernaal.

Suid-Afrika het die gesondheidsprobleme van ’n Derdewêreldse land (MIV en tuberkulose), asook dié van ’n ontwikkelende land (leefstylsiektes soos hartkwale, beroerte-aanvalle en hoë bloeddruk).

Tog hoef ons nie slagoffers van ons omstandighede te wees nie: Leefstylsiektes kan voorkom en omgekeer word. Volg hierdie wenke van die Hipertensievereniging van Suidelike Afrika sodat jy jou bloeddruk kan beheer:

-          Laat jou bloeddruk gereeld toets.

-          Oefen meer.

-          Hou op rook.

-          Drink eerder water as soet koeldranke.

-          Moenie te veel sout eet nie.

Voorkoming is belangrik, sê  die Hipertensievereniging. Hoë bloeddruk bou op oor jare van ongesond leef, en jou eerste tree na gesondheid is ’n leefstylverandering. “Jare van ’n gesonde leefwyse kan nodig wees voor jou bloeddruk weer normaal is,” beklemtoon die vereniging.

Vir nog inligting, besoek www.hypertension.org.za.

Dalena Theron