Jouself al ooit uitgevang dat jy brom oor hoe vinnig die tyd verbygaan of mor oor daar nie genoeg ure in die dag is nie? 

Navorsers beweer nou die tegnologie kan ons interne ‘pasaangeërs’ beïnvloed, bedoelende dat dit vir ons voorkom asof die tyd vinniger beweeg as wat in werklikheid die geval is. ’n Nuwe studie beweer dat apparaatjies soos smartphones en tablette beteken dat ons breine inligting vinniger verwerk en dit mislei ons om te dink dat die tyd vinniger verbytik as vantevore. "Ek het aanduidings gevind dat wisselwerking met tegnologie en tegnosentriese verkeer ’n soort van pasaangeër binne-in ons vergroot het," het dr. Aoife McLoughlin, navorser by die James Cook-universiteit, aan ScienceAlert verduidelik.

"Hulle was altyd in ’n wedloop met die horlosie gewikkel"
"Dit kan ons nou wel help om vinniger te werk, maar dit maak ons ook meer tydgedrewe.” Ten einde haar teorie te ondersoek, het dr. McLoughlin twee groepe mense bestudeer – een groep wat die tegnologie gereeld gebruik en een groep wat selde indien ooit in aanraking kom met die apparaatjies – en hulle uitgevra oor hoe hulle die gang van die tyd ervaar.
"Selfs ’n suggestie van tegnologie kan ’n uitwerking hê"

Dié wat meer afhanklik was van die tegnologie, het die gang van die tyd oorskat en hulle het ook meer gestres gevoel, aangesien hulle altyd in ’n wedloop met die horlosie gewikkel was.

Tog interessant dat diegene wat ’n advertensie wat op tegnologie gegrond was, te lese gekry het, ook gedink het dat die tyd vinniger verbytik as dié wat ’n heeltemal onverbonde uittreksel uit ’n roman gelees het. Dit beteken dat selfs ’n suggestie van tegnologie ’n uitwerking kan hê. "Dit is byna asof ons probeer om die tegnologie na te aap om sodoende vinniger en meer doeltreffend te wees,” het die navorser voortgegaan.

“Dit is ’n wetenskaplike rede om stil te staan en aan die rose te ruik”

"Dit lyk asof daar iets aan die tegnologie self is wat vir ons voorsê om daardie inwendige pasaangeër wat die gang van die tyd meet, te versnel.”

Dit sou miskien wys wees om ’n slag na die vriendelike raad van die vorige geslag, wat nie so erg obsessief is teenoor die  tegnologie nie, te luister, af te skakel en diep asem te haal.

“My argument is dat daar ’n werklike kwantifiseerbare kognitiewe basis bestaan vir hierdie advies, eerder as wat dit eenvoudig beskou word as ’n tree agteruit,” het dr. McLoughlin gesê.  “Dit is ’n wetenskaplike rede om stil te staan en aan die rose te ruik.”

© Cover Media