Gedink die huwelikslewe bring net hartseer mee? Dink weer, want wetenskaplikes het agtergekom getroudes wat ’n hartoperasie ondergaan het, herstel beter as enkellopende of geskeide pasiënte.

Volgens die studie, wat in JAMA Surgery gepubliseer is, het 40 persent van die alleenlopers in die twee jaar ná die operasie óf gesterf óf ’n lewensbedreigende gestremdheid ontwikkel.

Wetenskaplikes het op 1 576 hartchirurgiepasiënte van die Universiteit van Michigan se studie oor gesondheid en aftrede gekonsentreer. Tydens die studie was 65 persent van die deelnemers getroud, 12 persent was geskei of uitmekaar en 21 persent se maat was oorlede. Twee persent was nooit getroud nie.

Daar is bevind dat minder van die getroude pasiënte voor die operasie aan enige siektes of gebreke gely het. Tydens onderhoude ná die prosedure is 19 persent van die getroude pasiënte óf oorlede óf hulle het die een of ander gestremdheid ontwikkel. Dit kan vergelyk word met 29 persent van dié wat geskei of uitmekaar is, 34 persent van dié wie se maats oorlede is en 20 persent van dié wat nooit getroud was nie.

Daar word aangeneem dat ’n maat se hulp met nasorg, asook met die keuse van ’n hospitaal waar die operasie uitgevoer moet word, redes kan wees vir die hoër herstelvlakke by getroude pasiënte. Die feit dat jy ’n maat het aan wie jy voor die operasie kan dink, kan ook beteken dat jou hart sterker is wanneer jy weer bykom.

Prof. Mark Neuman, van die Universiteit van Pennsilvanië, meen: “Hierdie bevindings is van toepassing op vroeëre werke . . . dit gee ’n aanduiding van die voordele betreffende getroudes se oorlewing ná operasies, en dit kan in verband gebring word met die rol wat maatskaplike bystand kan speel om die pasiënte se keuses van hospitale en selfsorg te beïnvloed.”

Dit beteken die huwelikstaat kan ’n maatstaf wees om te bepaal wie die meeste hulp met nasorg gaan nodig kry ná ’n hartoperasie en so kan mense die steun kry wat hulle nodig het.

Hy sê nog navorsing is nodig na die verband tussen huwelikstatus en die bevindings van hul ondersoek.

© Cover Media