In ’n onlangse ondersoek is bevind as jy elke uur twee minute lank stap, veral as jy gewoonlik net sou sit, verminder dit jou risiko om dood te gaan met ’n derde. Moet dus nie die snelspoedknoppie vir reklameflitse op TV druk of ure lank aan jou lessenaar gekluister sit nie. Staan elke 60 minute op en stap ’n bietjie rond. Dié bevindings is in die Clinical Journal van die American Society of Nephrology gepubliseer. Daar is bevind dat mense wat aan chroniese niersiektes ly, selfs meer baat hierby sal vind. Die studie het tot die slotsom gekom dat die sterfterisiko van laasgenoemde persone 41 persent laer is.

Dit is heilsaam om net ’n bietjie rond te stap of selfs om huiswerk te doen.

Die goeie nuus is dat jy nie twee minute lank hoef rond te hardloop nie. Navorsers aan die Universiteit van Utah het bevind dat, as jy staan in plaas van sit, dit geen verskil maak nie. Dit is heilsaam om net ’n bietjie rond te stap of selfs om huiswerk te doen.

Daar is gebruik gemaak van statistiese tegnieke om die resultate te bepaal

van die uitwerking van ’n “kompromis ” ten opsigte van sit-gedrag vir verskillende vlakke van aktiwiteit.

Data van 3 243 mense wat aan die gesondheidstudie van die VSA se National Health and Nutrition Examination Survey deelgeneem het, is ontleed. Die deelnemers het bewegingsensitiewe toestelle gedra sodat die vlakke van aktiwiteit gemeet kon word.

“Dit was fassinerend om die resultate te sien, want daar word tans oor die algemeen gekonsentreer op matige tot strawwe aktiwiteite. Dit is interessant om te sien dat daar ’n verband is tussen ligte aktiwiteite en laer mortaliteit, ” sê prof. Srinivasan Beddhu, die hoofwetenskaplike.

“Op grond van hierdie resultate, sou ons aanbeveel dat die persoon elke uur ’n bietjie rondstap, benewens gewone aktiwiteite, wat twee en ’n half uur se matige oefening per week insluit.”

Benewens stap, is strawwer oefening nodig om gesond te leef, veral om die hart, spiere en bene te versterk.

“Dit is heilsaam om te oefen, maar eintlik is die praktiese hoeveelheid strawwe oefening wat ’n mens kan doen, beperk. Ons studie doen aan die hand dat selfs klein veranderings ’n groot uitwerking kan hê,” sê dr. Tom Greene, die medeskrywer.

© Cover Media