Nietemin is daar in die afgelope paar jaar ’n duidelike toename in mans wat vrywillig onder die lem kom en ’n besnydenis, oftewel die chirurgiese verwydering van die voorhuid, ondergaan.

Maar hoekom moet so ’n drastiese en soms pynvolle operasie enigsins oorweeg word?

Sommige kenners meen die voordele van besnydenis oortref enige moontlike gevare wat met die operasie gepaardgaan.

“Dit is beslis iets wat alle mans behoort te oorweeg,” sê dr. Amir Zarrabi, ’n spesialis in urologie aan die fakulteit geneeskunde en gesondheidswetenskappe van die Universiteit Stellenbosch.

“Daar is verskeie mediese voordele hieraan verbonde,” verduidelik hy. Nie net verminder dit ’n man se kans om seksueel oordraagbare siektes soos herpes en MIV op te doen nie, dit stuit ook ’n man se kans om kanker van die penis op te doen.

“En dan is daar heelwat wetenskaplike bewyse dat dit meer higiënies is,” voeg Amir by.

Om besny te word bly natuurlik ’n baie persoonlike besluit, erken Rachael Rawlinson, van CareWorks, ’n regeringsgesteunde organisasie wat daarop ingestel is om soveel mans moontlik te kry om hulself vrywillig te laat besny.

“Daarom moet elke man ’n goed ingeligte besluit neem gegrond op sy eie omstandighede en voorkeure.”

Hoewel besnydenisse op pasgebore babas gereeld om geloofsredes uitgevoer word, is dit volgens onlangse wysigings aan die Kinderwet onwettig vir ouers om hul seuns sonder ’n geldige mediese rede as baba’s te laat besny.

Daarom is programme soos CareWorks van stapel gestuur om volwassenes te oortuig om vrywillig die prosedure te ondergaan ná ’n ingeligte besluit geneem is.

Maar wat presies is die voordele daaraan om besny te word?

Volgens wetenskaplike bewyse hou volwasse besnydenis die volgende voordele in:

  • Dit verminder ’n man se risiko om MIV te kry deur seksuele omgang.
  • Dit verminder ’n man se kans om kanker van die penis op te doen.
  • Dit verbeter higiëne.
  • Party mans beweer ook dit verseker beter en meer genotvolle seks.

“Tydens seksuele omgang kry virusse toegang tot die man se bloedstroom deur spesifieke selle wat op die voorvel teenwoordig is,” verduidelik Amir. “Met besnydenis word die voorvel verwyder en is dit dus moeiliker vir die virus om toegang tot die liggaam te kry.”

Dit maak jou nie immuun teen die virus nie, waarsku Amir. “Veilige seks moet steeds beoefen word.”

Wat behels die prosedure?

Volgens Amir is dit ’n betreklik klein operasie met ’n geringe kans op ernstige komplikasies. Dit kan in ’n kliniek of hospitaal of selfs in party dokters se spreekkamers uitgevoer word.

“Dit kan maklik onder lokale verdowing gedoen word (waar die pasiënt wakker is met inspuitings wat die area verdoof), maar indien die man ’n algemene narkose verkies (dus aan die slaap is tydens die operasie), is daar sekere risiko’s aan die narkose verbonde.”

Rachael verduidelik die prosedure duur niks meer as ’n halfuur nie en “geringe” pyn kan verwag word, maar dat dit maklik reggesien word met nievoorskrif-pynmedikasie soos Panado’s.

’n Herstelperiode van sowat twee tot drie dae word voorgestel, en die pasiënt sal dalk vir nog ’n paar dae daarna ongemak ervaar.

Enige seksuele aktiwiteit moet ook vir minstens ses weke ná die operasie vermy word ten einde die wonde kans te gee om te genees.

Hoe sal dit jou sekslewe daarna affekteer?

“Dis is ’n baie kontroversiële aspek van besnydenis en in die mediese geledere is daar geen konsensus hieroor nie,” sê Amir. Party mense meen ’n besnydenis het hul sekslewe nadelig beïnvloed, maar Amir meen dit kan nie onomwonde met wetenskaplike studies gestaaf word nie.

“Bloot uit ’n anatomiese en fisiologiese oogpunt is daar geen rede waarom besnydenis ’n man se sekslewe moet beïnvloed nie.

Amir meen ’n man se keuse om hom te laat besny, bly op die ou einde steeds sy eie.

“Vir party gaan dit gaan om die vermindering van die risiko om sekere seksueel oordraagbare siektes op te doen. Ander kan dit dalk weer om higiëniese redes verkies.”

“Om besny te word bied talle voordele met geen bewese nadele nie,” meen hy, “en dit is dus beslis iets wat mans gerus kan oorweeg.”

CareWorks beoog om teen die einde van die jaar 4,3 miljoen mans vrywillig te laat besny. As enige man nog inligting verlang of ’n gratis besnydenis wil ondergaan, kan hulle CareWorks by 0860-10-11-10 bel.