Daar is baie lank geglo dat die verskil in die vlakke van die hormoon tussen die geslagte “aangebore” is en dat dit by geboorte vasgestel word. Onlangse navorsing het egter ’n merkbare toename in testosteroon bemerk by vroue wat in ’n gedwonge gesagsposisie geplaas is.

Hierdie bevindings het aan die lig gekom nadat wetenskaplikes aan die Amerikaanse Universiteit van Wisconsin-Madison mans en vroue gevra het om voor te gee dat hulle ’n werknemer afdank. Albei geslagte is gevra om die afdankingsgesprek op ’n tipies manlike en dan ’n tipies vroulike manier te voer.

Die testosteroon- vlakke van mans het nie gestyg tydens die gesagsrol nie

Die manlike variasie het gedrup van selfversekerdheid, terwyl die vroulike beskryf is as “gaaf” en dit geklink het asof hulle ongemaklik is met die afdanking.

Die testosteroonvlakke van die mans het nie gestyg tydens die gesagsrol nie, maar die vroue s’n het toegeneem toe hulle in albei geslagte se skoene gestaan het. Navorsers glo dat dit aandui dat die testosteroon van vroue wat gesag uitoefen, soos om personeel te ontslaan, ’n hupstoot kry vanweë die mag, pleks van vanweë die feit dat hulle soos ’n man optree.

Die bevindings is gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences en wetenskaplikes het opgemerk dat geaardheid, sowel as ingesteldheid, ’n rol speel by hormoonvlakke.

“Die resultate dui daarop dat die mededingende gedrag wat in die monoloog geopenbaar word, testosteroon meer gereguleer het as wat die uitbeelding van die manlike rol gedoen het, en sosiale norme wat die verskil in gedrag van mans en vroue bepaal, kan bydra tot hoër testosteroonvlakke by mans sowel as vroue,” was hul verduideliking.

© Cover Media